veilig en verantwoord trainen in tijden van Corona

Om in deze tijd op een gezonde en verantwoorde wijze trainingen, adviessessies en begeleiding op locatie te kunnen laten plaatsvinden, is het noodzakelijk om vooraf een aantal zaken te organiseren. Regels en afspraken zijn nodig, zodat je als deelnemer weet wat je van Loof mag verwachten en niet voor verrassingen komt te staan. Deze tijd vraagt immers om duidelijkheid en veiligheid.

We hebben een checklist opgesteld waarbij we ons baseren op de richtlijnen van de Rijksoverheid en op de uitgangspunten zoals opgesteld door de NRTO, de branchevereniging voor trainen en opleiden. Handig voor accommodaties en hotels die vooraf willen afstemmen of verwachtingen overeenkomen. En een veilig uitgangspunt bij de keuze voor bijeenkomsten die in company plaatsvinden.

Accommodatie door Loof geregeld en gang van zaken in de training
Voorafgaand aan de training stemmen we met de accommodatie af welke maatregelen er genomen moeten worden, zodat het voor de deelnemers veilig en verantwoord is om er te verblijven. Denk aan aankomst bij de receptie, looproutes, schoonmaakmateriaal, desinfectiemiddelen, papieren handdoekjes, protocol voor koffie/ thee, lunch, etc.

De trainingsruimte is zo ingericht dat iedereen 1,5 meter afstand kan houden. Voor en tijdens de training wordt herhaaldelijk aandacht besteed aan de afspraken en richtlijnen. Tijdens de training zorgen we voor praktische aanpassingen:

  • trainingsmateriaal, waaronder pennen, werkmappen of post-its worden verpakt (of met handschoenen) aangeboden
  • er is de mogelijkheid om gebruiksmateriaal en tafels zelf te reinigen
  • je hoeft eigen trainingsmateriaal niet te delen met andere deelnemers
  • deuren staan zoveel mogelijk open, zodat deze niet door deelnemers geopend hoeven te worden
  • er worden werkvormen gebruikt waarbij de afstand bewaard kan worden

Accommodatie door uzelf geregeld
Wanneer de accommodatie door u als opdrachtgever wordt geregeld, draagt u daarmee de verantwoordelijkheid voor een veilige setting (extern of in company). Het is van belang dat de deelnemers bijeen kunnen komen volgens bovenstaande afspraken en richtlijnen. Mocht de accommodatie en/of zaal onverhoopt niet aan de vereisten voldoen dan kan de training/bijeenkomst geen doorgang vinden en zijn de kosten voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Alle onze informatie op een rij
Loof checklist
Loof protocol voor veilig trainen

Heeft u nog vragen? Bel of mail ons gerust: 072 5891589 | bureau@looftrainingen.nl. Mocht u nog tips voor ons hebben, dan vernemen wij deze graag. Wij hopen u binnenkort bij een training van Loof te mogen verwelkomen!