training en advies

Kwaliteit

Wij hechten aan kwaliteit die verbonden is met de wensen van onze opdrachtgevers en deelnemers. Dit betekent dat wij met zorg de vragen van opdrachtgevers vertalen in een programma, blijven luisteren en bijsturen in de training en achteraf graag willen weten hoe men de training heeft ervaren. Wat was het resultaat en wat kan mogelijk nog beter? Wij doen dit onder andere door digitaal te evalueren.

Eventuele klachten worden direct opgepakt en door de directeur van Loof training en advies in contact met onze klant -waar mogelijk- direct opgelost (een klachtenformulier is hier te vinden).

ISO 9001:2015
De zorg die wij besteden aan onze processen mag blijken uit het feit dat wij kiezen voor ISO-certificering (ISO 9001, Maatstaf 2015) van ons bureau door CIIO. Loof training en advies is sinds november 2003 ISO-gecertificeerd.

SCOOR
Stichting Certificering Opleidingen Ondernemingsraden is door de SER opgericht om de kwaliteit van de opleidingen voor leden van ondernemingsraden te bewaken. Voor onze medezeggenschapstrainingen zijn wij in 2014 als eerste gecertificeerd door de Stichting SCOOR. Dit leidde tot een uitdagende audit gericht op onze visie op medezeggenschap. In juli 2017 heeft de audit voor de hercertificering plaatsgevonden en wij zijn er trots op dat wij opnieuw zijn gecertificeerd voor de duur van drie jaar, voor zowel de maatwerk- als de standaardtrainingen van het trainingsbureau.

NRTO
Loof training en advies bezit het NRTO-keurmerk en verbindt zich aan de gedragscode en de algemene opdrachtvoorwaarden van deze brancheorganisatie. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Loof voldoet aan de hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van onze medewerkers.

CRKBO
Loof training en advies staat geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Het CRKBO bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.