kwaliteit

Wij hechten aan kwaliteit. Kwaliteit die aansluit op de wensen van onze opdrachtgevers en deelnemers. Dit betekent dat wij met zorg de vragen van opdrachtgevers vertalen in een programma, blijven luisteren en bijsturen in de training en achteraf graag willen weten hoe men de training heeft ervaren. Wat was het resultaat en wat kan mogelijk nog beter? Wij doen dit onder andere door digitaal te evalueren.Eventuele klachten worden direct opgepakt en door de directeur van Loof in contact met onze klant -waar mogelijk- direct opgelost.

NRTO
Loof training en advies bezit het NRTO-keurmerk en verbindt zich aan de gedragscode en de algemene opdrachtvoorwaarden van deze brancheorganisatie. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Loof voldoet aan de hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van onze medewerkers.

CRKBO
Loof training en advies staat geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Het CRKBO bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

ISO 9001:2015
Daarnaast kozen wij de afgelopen jaren voor ISO-certificering (ISO 9001, Maatstaf 2015) door CIIO. Loof training en advies is sinds november 2003 ISO-gecertificeerd. Per 16 juli eindigt onze certificeringsperiode, vanwege de overlap met andere certificeringen hebben wij besloten de ISO in 2019 te gaan beëindigen.