X
Informatie rondom
het coronavirus

opdrachtvoorwaarden

Onze opdrachtvoorwaarden treft u hieronder aan. De belangrijkste punten vatten we alvast kort samen:

  • wij werken op basis van een getekende opdrachtbevestiging
  • bij onverhoopte annulering na ondertekening brengen wij trapsgewijs annuleringskosten in rekening
  • reis- en verblijfkosten van de trainer zijn voor rekening van de opdrachtgever, reistijd van de trainer is inclusief en indien de accommodatie verder dan 100 km reizen vanaf Bergen is, blijft de trainer in principe overnachten

Klik hier voor onze opdrachtvoorwaarden training, coaching en advies en onze opdrachtvoorwaarden voor deelname training met open inschrijving.