X
Informatie rondom
het coronavirus

Loof voldoet aan NRTO-keurmerk

Loof training en advies bv is aangesloten bij de NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en Opleidingen. Loof is geaccrediteerd en voldoet aan het NRTO-keurmerk. Loof volgt daarmee de gedragscode en algemene leveringsvoorwaarden van de NRTO.

Het NRTO-keurmerk kort toegelicht
Elk lid van de NRTO moet voldoen aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Een onafhankelijke, externe organisatie toetst in een audit of een lid aan die eisen voldoet. De kwaliteitseisen zijn te verdelen over 8 onderwerpen:

  • is transparant over zijn product of dienst
  • is helder over de leeruitkomsten van opleidingen en trainingen
  • meet de klanttevredenheid
  • komt gemaakte afspraken na
  • zet deskundige docenten, trainers en adviseurs in
  • investeert in de deskundigheid van zijn personeel
  • heeft zijn processen op orde
  • streeft naar continue verbetering
NRTO Keurmerk

In het geval van een geschil of klacht, geldt onze interne klachtenprocedure waarbij de directie bemiddelt. Mocht dit geen oplossing bieden dan kan conform het NRTO-reglement het geschil voorgelegd worden aan een onafhankelijke commissie via het NRTO. Dit is de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen. Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen een instelling die onderwijs, cursussen of opleidingen verzorgt.