X
Informatie rondom
het coronavirus

or advies en begeleiding

Bij complexe OR vraagstukken bieden wij de mogelijkheid om buiten de training de OR inhoudelijk te begeleiden. De adviseur helpt de OR dan om het vraagstuk (advies/instemming) te analyseren vanuit juridisch en strategisch perspectief. We zorgen voor overzicht en inzicht zodat jullie als OR samen tot een oordeel en besluit komen. De OR blijft leidend in aanpak en positiekeuze. Op verzoek ondersteunen wij bij het opstellen van documenten.

Oog voor inhoud en proces

Constructieve bijdrage van de OR;
Heldere communicatie met collega’s;
Bij adviesprojecten heeft elke trainer/adviseur een interne back-up binnen Loof die tevens fungeert als sparringpartner;
Waar nodig consulteren we onze huisjurist.