X
Informatie rondom
het coronavirus

Webinars voor ondernemingsraden

Ook in 2021 presenteert Loof een aantal webinars voor ondernemingsraden. OR-webinars over een actueel thema. Voor relaties en voor nieuwsgierige OR-leden die eens kennis willen maken met Loof. In 45 minuten willen we je inspireren en concrete handvatten meegeven. We starten net na de lunch, zodat het webinar -hopen wij- goed in je dagritme is in te passen.

Loof webinar dinsdag 21 september: Drijfveren als basis voor een sterk OR-team

Bij Loof zijn we er van overtuigd dat OR-werk teamwerk is. In dit webinar laten we je zien hoe inzicht in de persoonlijke drijfveren van mensen kan helpen in de opbouw van een sterk team.

De OR: een typisch team

Een OR is een bijzonder type team. Omdat je als OR een afspiegeling wilt zijn van de organisatie, is een OR vaak meer divers van samenstelling dan een regulier team. Dat is een kracht, je hebt immers veel verschillende perspectieven en kwaliteiten beschikbaar. Tegelijkertijd kan diversiteit ook ingewikkeld zijn. Wanneer je elkaar niet goed begrijpt stokt de samenwerking en groeit de irritatie.

Inzicht in drijfveren

Door inzicht in je persoonlijke drijfveren (en die van je teamleden) bouw je aan een sterk team en een effectieve samenwerking. In dit webinar nemen we je in 30 minuten mee in het instrument Management Drives. Een tool die wij regelmatig inzetten om OR-en te ondersteunen in hun teamontwikkeling. Ontdek tijdens dit webinar hoe we dat doen en hoe inzicht in drijfveren ook jouw OR kan versterken.

or-webinar-actueel-thema-toren

Datum: dinsdag 21 september 2021 om 13.30 uur
Presentatie: Mark Zwijnenburg en Erik Riet

Sterke teams: Loof coacht vele soorten teams

Loof biedt training, coaching en begeleiding voor allerlei teams. In januari bieden we in dat kader een apart webinar over teamdynamiek. Een webinar dat mogelijk ook voor ondernemingsraden interessant is .Ook al gaat het dan niet over medezeggenschap, een OR is per slot ook een team, een heel bijzonder team zelfs.

Binnenkort volgt hier weer een nieuwe aankondiging.