X
Informatie rondom
het coronavirus

Webinars voor ondernemingsraden

Ook in 2021 presenteert Loof een aantal webinars voor ondernemingsraden. OR-webinars over een actueel thema. Voor relaties en voor nieuwsgierige OR-leden die eens kennis willen maken met Loof. In 45 minuten willen we je inspireren en concrete handvatten meegeven. We starten net na de lunch, zodat het webinar -hopen wij- goed in je dagritme is in te passen.

OR-webinar: Deep democracy en de OR

Hoe krijg je rijkere besluiten in de OR? Hoe voorkom je weerstand in het besluitvormingsproces? Hoe geef je vorm aan Deep Democracy in de OR?
Normaal in vergaderingen is het al lastig om iedereen op één lijn te krijgen. Voor OR vergaderingen waarbij de belangen groot zijn, kan het helemaal een uitdaging zijn om goed alle perspectieven te horen en mee te nemen in het besluit. Vaak wordt er uiteindelijk gestemd over het besluit, waarbij je altijd het besluit neemt waar de meerderheid voor kiest. Maar hoe zorg je dat het perspectief van de minderheid niet verloren gaat?
Deep Democracy is een methodiek die zorgt voor zorgvuldige besluitvorming, waarbij de wijsheid van de minderheid meegenomen wordt in het besluit van de meerderheid. Op het moment dat perspectieven niet gehoord worden, kan sabotage gedrag ontstaan. In dit webinar krijg je inzicht in de stappen van Deep Democracy tijdens besluitvorming en hoe je sabotage gedrag herkent en zoveel mogelijk voorkomt.

datum: donderdag 10 juni 2021 om 13.30 uur
presentatie: Remco Bakker, Jeff van der Linde en Mark Zwijnenburg

OR-webinar-deep-democracy

Sterke teams: Loof coacht vele soorten teams

Loof biedt training, coaching en begeleiding voor allerlei teams. In januari bieden we in dat kader een apart webinar over teamdynamiek. Een webinar dat mogelijk ook voor ondernemingsraden interessant is .Ook al gaat het dan niet over medezeggenschap, een OR is per slot ook een team, een heel bijzonder team zelfs.

Binnenkort volgt hier weer een nieuwe aankondiging.