X
Informatie rondom
het coronavirus

Webinars voor ondernemingsraden

Ook in 2021 presenteert Loof een aantal webinars voor ondernemingsraden. OR-webinars over een actueel thema. Voor relaties en voor nieuwsgierige OR-leden die eens kennis willen maken met Loof. In 45 minuten willen we je inspireren en concrete handvatten meegeven. We starten net na de lunch, zodat het webinar -hopen wij- goed in je dagritme is in te passen.

OR-webinar: De OR en het pensioenakkoord

Wat betekent het komende pensioenakkoord voor de OR? Waar moet je rekening mee houden?

De kranten staan vol over het (komende) pensioenakkoord. De verwachte wijzigingen betekenen dat de OR in actie zal moeten komen.

In samenwerking met Robert Vrasdonk van het Nederlands Pensioen Instituut presenteert Loof een kort webinar over deze lastige materie.

Er gaat veel veranderen. Elke pensioenregeling zal aangepast moeten worden. En dat kan niet zonder instemming van de OR. Hoe gaat het nieuwe pensioenstelsel er uit zien? Zijn er overgangsregelingen? En in welk tijdsbestek zal het afgerond moeten zijn? Wat komt er op de OR af?

We stellen de vragen die je als OR hebt. Robert Vrasdonk verstaat de kunst om ingewikkelde zaken helder uit te leggen.

datum: donderdag 18 maart 2021 om 13.30 uur
presentatie: Robert Vrasdonk, Jeff van der Linde en Mark Zwijnenburg

Robert Vrasdonk
Robert Vrasdonk

Sterke teams: Loof coacht vele soorten teams

Loof biedt training, coaching en begeleiding voor allerlei teams. In januari bieden we in dat kader een apart webinar over teamdynamiek. Een webinar dat mogelijk ook voor ondernemingsraden interessant is .Ook al gaat het dan niet over medezeggenschap, een OR is per slot ook een team, een heel bijzonder team zelfs.

Team-webinar: hoe haal je het beste in je team naar boven?

Soms zien teamleden door de problemen geen uitweg meer. Hoe krijg je dan de kracht weer terug in het team? Maak kennis met Appreciative Teambuilding (ATB).

Een vorm van teamontwikkeling die de aandacht in het team richt op wat wel werkt. Leer hoe je met de juiste vragen teams weer in beweging krijgt.

Een waardevol thema voor een kort webinar: haal jij op dit moment het beste naar boven in je eigen team of organisatie?

datum: donderdag 25 maart 2021 om 13.30 uur presentatie: Thijs Paffen en Jeff van der Linde