X
Informatie rondom
het coronavirus

kwaliteit

Wij hechten aan kwaliteit. Kwaliteit die aansluit op de wensen van onze deelnemers en opdrachtgevers. Dit betekent dat wij met zorg de vragen van deelnemers vertalen in een programma, blijven luisteren en bijsturen in de training en achteraf graag willen weten hoe men de training heeft ervaren. Wat was het resultaat en wat kan mogelijk nog beter? Wij doen dit onder andere door (digitaal) te evalueren. Eventuele klachten worden direct opgepakt en door de directeur van Loof in contact met onze klant -waar mogelijk- direct opgelost.

NRTO
Loof training en advies bezit het NRTO-keurmerk en verbindt zich aan de gedragscode en de algemene opdrachtvoorwaarden van deze brancheorganisatie. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Loof voldoet aan de hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van onze medewerkers.

SCOOR
Loof training en advies is SCOOR gecertificeerd. Stichting Certificering Opleidingen Ondernemingsraden (SCOOR) is door de SER opgericht om de kwaliteit van de opleidingen voor leden van ondernemingsraden te bewaken door certificering van OR-opleidingsinstituten. Daarmee weten OR en ondernemer dat deze instituten in staat zijn kwalitatief goede trainingen te geven. 

CRKBO
Loof training en advies staat geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Het CRKBO bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.