isaäk mol

Loof training en advies, trainer Isaäk Mol

‘Centraal in mijn aanpak staat hoe je dat wat je het liefst wilt bereiken ook daadwerkelijk realiseert. ‘


Vanuit mijn jarenlange ervaring werk ik dicht op wat er in het team gebeurt en kies ik, in samenwerking, naar de meest effectieve stappen om zowel onderling als op inhoud meer resultaat te halen.‘

Isaäk is opgeleid als historicus (met een behoorlijk accent sociale wetenschappen) aan de universiteit van Utrecht en volgde recent een vijftal postdoctorale blokken ‘Meaning in Organizations’ aan de Universiteit voor Humanistiek. Isaäk Mol is auteur van boeken over debatteren (2007), organisatieontwikkeling (2009) en rolgerichte competentieontwikkeling (2012, als redactielid) en daarnaast vele artikelen in vaktijdschriften.

Sinds 1992 werkt hij als trainer, coach en adviseur voor teams en medezeggenschappers en was bovendien zelf lid en voorzitter van een (B)OR en later als MT-lid ook van bestuurderszijde bij de OR betrokken.

medezeggenschap / dagvoorzitter

Meer informatie?

Neem voor informatie over onze trainingen en begeleiding contact op met ons bureau: 072 589 1 589 | bureau@looftrainingen.nl