Miguel Hulshoff

Bij Loof zal ik de komende maanden mijn afstudeerstage lopen. Ik zit in de laatste fase van mijn Bachelor Business Studies aan Hogeschool Inholland te Alkmaar. Mijn scriptie zal gericht zijn op een marketingvraagstuk van Loof. Het onderzoek zich zal richten op de open trainingen voor medezeggenschappers.

Meer informatie?

Neem voor informatie over onze trainingen en begeleiding contact op met ons bureau: 072 589 1 589 | bureau@looftrainingen.nl