X
Informatie rondom
het coronavirus

Niels Krummacher

‘Ik ben bijzonder geboeid door de dialoog, het voeren van het gesprek dat er écht toe doet.’


Trainen en coachen betekent voor mij werken aan de doelen van individuen en teams. Daarbij kijken we wat er bereikt moet worden en werken we daar zo effectief mogelijk naartoe. Soms gaat het om kennis, soms om vaardigheden en vaak gaat het om teamontwikkeling.

Vanuit mijn achtergrond als sociaal psycholoog werk ik als trainer en teamcoach met een grote verscheidenheid aan mensen. Door het voeren van de gesprekken die er écht toe doen wordt de diversiteit in het team zichtbaar en kan dit benut worden om samen te werken aan gezamenlijke doelen.

teamontwikkeling | medezeggenschap | motivational interviewing | Deep Democracy | Management Drives | transactionele analyse | non-violent communication

Meer informatie?

Neem voor informatie over onze trainingen en begeleiding contact op met ons bureau: 072 589 1 589 | bureau@looftrainingen.nl