X
Informatie rondom
het coronavirus

Online training Wegwijs in de WOR

Deze online training is speciaal bedoeld voor nieuwe OR-leden; in één dag wegwijs in de WOR. Je leert samen met én van andere OR-leden uit verschillende organisaties. 

Deze online training geven wij ook in het Engels: The Works Councils Act.

Tijdens deze dag worden de hoofdlijnen van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) geschetst. De bevoegdheden van de OR worden op een rijtje gezet en toegelicht: het informatierecht, het initiatiefrecht, het adviesrecht en het instemmingsrecht. In opdrachten oefen je het toepassen van de bevoegdheden in de praktijk. Wat kan en mag de OR doen? En hoe kan de OR daarin het beste te werk gaan? Hoe laat je je niet afschrikken door moeilijke terminologie en stapels beleidsstukken? Geen juridisch college maar vooral veel praktische tips waar je direct mee aan de slag kan! 

In de online training komen de volgende onderwerpen aan bod:
– kennis krijgen van de hoofdlijnen van de WOR
– inzicht krijgen in het toepassen van de wet in de praktijk
– duidelijkheid krijgen over de (on)mogelijkheden van een OR(-lid)
– handvatten aangereikt krijgen om het eigen OR-werk vorm te geven

In de vorm van inleidingen wordt kennis aangereikt. Dit wordt afgewisseld met praktijksituaties, individuele opdrachten en opdrachten in subgroepen. De dag wordt afgesloten met het opstellen van individuele actiepunten, gericht op het zich verder eigen maken van het OR-werk.

Tijdsduur
Eendaagse online training van twee dagdelen en voorafgaand aan de training ter voorbereiding het volgen van de module e-learning ‘wegwijs in de WOR’.

Trainingsdata 2020
maandag 11 mei
donderdag 28 mei

Een paar reacties van deelnemers op onze online trainingen
“Interessant en verrassend” | “Virtueel klaslokaal kan best en het scheelt nog reistijd ook! Petje af!” | “Ondanks dat we online waren met mensen die ik niet kende, toch een teamgevoel gekregen. Top gefaciliteerd!” | “Inspirerend”

Investering per deelnemer
€ 350,- (inclusief module e-learning en hand-out)

Meer informatie?

Neem voor informatie over onze trainingen en begeleiding contact op met ons bureau: 072 589 1 589 | bureau@looftrainingen.nl