Vertrouwen in teams

Waarom is het een belangrijk factor voor een team?

Door vertrouwen is er openheid en ruimte om zaken te durven bespreken. In een team waarin de communicatie tussen de leden verslechterd en kritiek een eigen leven kan gaan leiden, blijven de resultaten achter en lekt de energie weg. Als er vertrouwen is durven teamleden een ongebruikelijke kijk of idee in te brengen, vragen te stellen en voor hun mening uit te komen, omdat ze zich veilig voelen.

De volgende spreuk vat het mooi samen: ‘Wees authentiek in wat je deelt, maar niet alles wat authentiek is hoeft gedeeld te worden.’ Teamleden kunnen zichzelf zijn en inbreng leveren die bij hen past. Ze beseffen ook dat niet alles ingebracht hoeft te worden. Er is een mooie balans tussen inbreng leveren waar nodig en soms ten behoeve van het team iets niet te delen.

Hoe kan een team zich op dit punt ontwikkelen?

Waaraan kun je denken als organisatie als je deze factor wil versterken? Vanuit Loof beschouwen we dit als één van de factoren waarmee een team aan de gang kan gaan om sterker te worden. Bijvoorbeeld als er in een team waarin de communicatie tussen de leden verslechterd en kritiek een eigen leven kan gaan leiden, de resultaten achterblijven.  

Tijd om het gesprek te openen over veiligheid. Een nieuwe start maken met een team waarin de leden een omgeving creëren die veilig is om fouten of zwakheden te delen, zodat iedereen zich daarin juist kan ontwikkelen. Met een team dat al op de goede weg is en geen tijd meer in politieke spelletjes wil steken, aandacht en tijd besteden aan het scheppen van een klimaat scheppen van onderling vertrouwen om het team sterker te maken. 

Tijd om het gesprek te openen over veiligheid. Besef daarbij dat veiligheid moet groeien. Vaak horen we dat teamleden niet alles delen omdat het niet veilig is. Echter veiligheid creëer je ook door je kwetsbaar op te stellen. Een goed begin is een gesprek over wat een ieder nodig heeft om zich veilig te voelen. Aandacht en tijd besteden aan het scheppen van een klimaat van onderling vertrouwen en zo het team sterker maken. 

De 5 frustraties van Lencioni | Deep democray | psychologische veiligheid

transparantie

Welke resultaten levert het op voor het team? 
Teamleden: 
– kennen het belang van open communicatie en veiligheid als bouwstenen voor vertrouwen 
– ervaren veiligheid in vergaderingen waardoor ze actief deelnemen
– durven tijdig hulp te vragen 
– voelen zich gesteund als ze zich kwetsbaar opstellen
– gunnen elkaar het voordeel van de twijfel 

Wat komt aan bod?
In overleg met het team stelt een Loof teamcoach een maatwerk programma op. Afhankelijk van de context en de precieze vraag van het team, worden instrumenten en werkvormen ingezet tijdens de sessies met het team. Zo zullen beginnende teamleden bijvoorbeeld begeleid worden bij het ontwikkelen van gespreksvaardigheden, zodat onderling begrip wordt versterkt. Bij een ervaren team zullen de sessies in het teken staan van open communicatie en gesprekken tussen teamleden en teamleider over risico’s nemen en ruimte geven en krijgen, om ondanks dat het nooit zo loopt als gepland in vertrouwen en veiligheid samen gewerkt wordt. 

Nieuwsgierig wat Loof voor de ontwikkeling van  teams kan betekenen?

Bel of mail ons voor meer informatie. We maken graag een afspraak met een van onze trainers/adviseurs.

072 589 1 589 | bureau@looftrainingen.nl

teamontwikkeling-trainer-geeft-uitleg