X
Informatie rondom
het coronavirus

wegwijs in de WOR

Als start worden tijdens deze dag de hoofdlijnen van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) geschetst. De bevoegdheden van de OR worden op een rijtje gezet en toegelicht: het informatierecht, het initiatiefrecht, het adviesrecht en het instemmingsrecht. In opdrachten oefen je het toepassen van de bevoegdheden in de praktijk. Wat kan en mag de OR doen? En hoe kan de OR daarin het beste te werk gaan? Hoe laat je je niet afschrikken door moeilijke terminologie en stapels beleidsstukken?

In de training komen de volgende onderwerpen aan bod:
– kennis krijgen van de hoofdlijnen van de WOR
– inzicht krijgen in het toepassen van de wet in de praktijk
– duidelijkheid krijgen over de (on)mogelijkheden van een OR(-lid)
– handvatten aangereikt krijgen om het eigen OR-werk vorm te geven

In de vorm van inleidingen wordt kennis aangereikt. Dit wordt afgewisseld met praktijksituaties, individuele opdrachten en opdrachten in subgroepen. De dag wordt afgesloten met het opstellen van individuele actiepunten, gericht op het zich verder eigen maken van het OR-werk.

Tijdsduur
Eendaagse training van twee dagdelen en voorafgaand aan de training ter voorbereiding het volgen van de module e-learning ‘wegwijs in de WOR’.

Deze training geven wij ook in het Engels: The Works Councils Act

Behoefte aan een bredere starttraining? Zie dan onze training basis medezeggenschap. De training wegwijs in de WOR is hiervan de 1e trainingsdag.

Trainingsdata 2020
online
trainingen t/m 1 juni vinden online plaats:
dinsdag 14 april
donderdag 23 april
maandag 11 mei
donderdag 28 mei

Een paar reacties van deelnemers op onze online trainingen
“Interessant en verrassend” | “Virtueel klaslokaal kan best en het scheelt nog reistijd ook! Petje af!” | “Ondanks dat we online waren met mensen die ik niet kende, toch een teamgevoel gekregen. Top gefaciliteerd!” | “Inspirerend”

op locatie
donderdag 25 juni | Utrecht e.o.
maandag 14 september |Bergen e.o.
donderdag 29 oktober | Utrecht e.o.
maandag 7 december | Bergen e.o.

Investering per deelnemer
– online € 350,- (inclusief module e-learning en hand-out)
– op locatie € 395,- (inclusief verblijfsarrangement (koffie/thee en lunch), module e-learning en hand-out)

Meer informatie

Klik hier voor een overzicht van alle individuele trainingen voor startende OR-leden en DB’s.

Op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Meld je dan hier aan voor onze nieuwsbrief.

Terug naar individuele trainingen.