wegwijs in de WOR

Als start worden tijdens deze dag de hoofdlijnen van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) geschetst. De bevoegdheden van de OR worden op een rijtje gezet en toegelicht: het informatierecht, het initiatiefrecht, het adviesrecht en het instemmingsrecht. In opdrachten oefen je het toepassen van de bevoegdheden in de praktijk. Wat kan en mag de OR doen? En hoe kan de OR daarin het beste te werk gaan? Hoe laat je je niet afschrikken door moeilijke terminologie en stapels beleidsstukken?

In de training komen de volgende onderwerpen aan bod:
– kennis krijgen van de hoofdlijnen van de WOR
– inzicht krijgen in het toepassen van de wet in de praktijk
– duidelijkheid krijgen over de (on)mogelijkheden van een OR(-lid)
– handvatten aangereikt krijgen om het eigen OR-werk vorm te geven

In de vorm van inleidingen wordt kennis aangereikt. Dit wordt afgewisseld met praktijksituaties, individuele opdrachten en opdrachten in subgroepen. De dag wordt afgesloten met het opstellen van individuele actiepunten, gericht op het zich verder eigen maken van het OR-werk.

Behoefte aan een bredere starttraining? Zie dan onze training basis medezeggenschap. De training wegwijs in de WOR is hiervan de 1e trainingsdag.

Trainingsdata 2020
donderdag 26 maart | Utrecht e.o.
maandag 11 mei | Bergen e.o.
donderdag 25 juni | Utrecht e.o.
maandag 14 september |Bergen e.o.
donderdag 29 oktober | Utrecht e.o.
maandag 7 december | Bergen e.o.

Deze training geven wij ook in het Engels: The Works Councils Act
Data of training in 2020
Thursday 11 June | Utrecht e.o.
Thursday 17 September | Bergen e.o.
Monday 23 November | Utrecht e.o.

Investering
€ 395,- per deelnemer. De prijs is inclusief verblijfsarrangement (koffie/thee en lunch), module e-learning en trainingsmateriaal.

Overzicht aanvragen

Klik hier voor een overzicht van alle individuele trainingen voor startende OR-leden en DB’s.

terug naar individuele trainingen