X
Informatie rondom
het coronavirus

update rondom persconferentie 23 maart: lockdown t/m 20 april

Tot en met 20 april 2021 geldt in Nederland een lockdown. De avondklok blijft gehandhaafd. Op dinsdag 13 april kijkt de regering opnieuw naar de maatregelen en bekijkt zij welke maatregelen er nodig zijn na 20 april. Voor informatie van de Rijksoverheid klik hier.

Online
Gedurende de periode van de lockdown is het in ieder geval mogelijk om online te trainen. Voor teamtrainingen en OR-trainingen is dit inmiddels een professioneel alternatief, waarin Loof ruime ervaring en expertise heeft. Al onze trainingen bieden we ook online aan.

Uitzondering: trainingen in company
In uitzonderingsgevallen kan een training of begeleidingssessie in company plaatsvinden mits er vooraf een gezondheidscheck is gedaan, er maximaal 30 personen in één ruimte aanwezig zijn en er voldoende afstand kan worden gehouden. En uiteraard gelden daarnaast de overige regels; het Loof protocol vindt u hier. Kort samengevat: ‘voor binnenruimtes/locaties die open zijn geldt een uitzondering op het maximale aantal van 30 personen per ruimte in de volgende situaties: [..] onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en kinderopvang [..] Loof volgt hierbij de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding). Voor meer informatie, lees verder op de website van de NRTO.

Pensioen in Zicht trainingen
Onze trainingen Pensioen in Zicht bieden we in deze periode niet online aan, omdat de formule van deze trainingen sterk is gebaseerd op het uitwisselen van ervaringen tussen de deelnemers.
Omdat de hotelaccommodaties en zalen nog gesloten blijven tot nader bericht, betekent dit dat we de trainingen Pensioen in Zicht opschuiven. Een aangepast overzicht vindt u hier. Bij onverhoopte verlenging van de lockdown worden de data opnieuw aangepast. Een en ander altijd in overleg met de deelnemers.

De periode na de lockdown
Voor het organiseren van trainingen en bijeenkomsten volgt Loof de actuele adviezen van de NRTO (Nederlandse Raad voor Trainingen en Opleidingen). Dit betekent dat -ook na de lockdown- er sprake zal zijn van strikte voorwaarden en veiligheidsprotocollen. Loof werkt bijvoorbeeld met een afgebakende groepsgrootte afgestemd op de zaalruimte.

Binnenkort weer veilig en gezond trainen in professionele accommodaties

Pensioen in zicht trainingen na afloop van de lockdown
Voor onze trainingen Pensioen in zicht betekent dit dat we, in overleg met onze vaste hotels, aanpassingen hebben gemaakt in de zaalplanning en dat een aantal gezamenlijke activiteiten in de programma’s anders georganiseerd worden. Groepswandelingen worden bijvoorbeeld individuele of duo-wandelingen. Onze ervaringen leren ons dat dit in de praktijk goed mogelijk is. Het Loof protocol vindt u hier.

Medezeggenschap- en teamtrainingen na afloop van de lockdown
Voor deze trainingen kan er op locatie getraind worden, mits de gekozen accommodatie voldoet aan de noodzakelijk vereisten om veilig te kunnen trainen en verblijven. Ons pragmatisch advies is om maatwerk vooral in company te plannen. Trainingen op eigen locatie of op zorgvuldig geselecteerde locaties die voorbereid zijn op de huidige spelregels. Onze trainingen met open inschrijvingen bieden we in deze periode online aan. Zie ons protocol voor deelnemers aan trainingen.

Online (en hybride) trainingen als alternatieven
Voor bijna alle trainingen op het gebied van medezeggenschap en teamontwikkeling is een online variant mogelijk. Bovendien is de hybride vorm van trainen een tussenoplossing als er weer op locatie getraind kan gaan worden. Hierbij doen eventuele kwetsbare of zieke deelnemers vanuit huis via een online verbinding mee met de deelnemers op locatie. Onze ervaring is dat online en hybride trainingen ook uitdagend, persoonlijk en innovatief vormgegeven kunnen worden.

Vragen?
Wij staan u graag te woord en zijn bereikbaar op 072 589 1 589.

NB: de foto’s op de website van Loof zijn genomen voor corona.