X
Informatie rondom
het coronavirus

visie op leren

Loof training en advies, breinleren
Loof training en advies, breinleren

Leren is als ademhalen

Van organisaties worden tegenwoordig andere zaken gevraagd, zoals snellere aanpassingen aan nieuwe waarden en nieuwe technologie. Meer flexibiliteit, andere organisatievormen. Alternatieve vormen van leiderschap en coaching. En andere manieren van leren. Waarbij ook het inzicht over samen leren verandert, zeker als het gaat om leren in organisaties. Disrupties en complexiteit maken het meer dan ooit noodzakelijk om te blijven leren, samen nieuwe inzichten en oplossingen vormen. Hoe organiseer je dat als manager of teamleider in je organisatie en wat vraagt dat? Lees hier meer over onze visie op leren.

Ademhalen

Wij zien leren als ademhalen, het gebeurt continue. Soms in grote sprongen, soms in haast onzichtbare stapjes. De vraag is dus niet of je leert, maar hoe en waartoe. Het is als ademhalen, altijd onbewust aanwezig. Wij maken van leren een gedeeld en bewust proces en benutten daardoor de kracht van de organisatie.

Bewust en resultaatgericht

Wij leren organisaties om dit ‘onbewuste’ leren expliciet te maken en zo ontwikkelingen te versnellen. Kennis beter te delen en te zorgen voor verdieping op cruciale vraagstukken. We gaan voor een duurzaam resultaat. De organisatie zelf in staat stellen om te doen wat wij doen, met een eigen passende methodiek en accenten. Bijvoorbeeld:
– betere patiëntenzorg bereiken met zelfsturende teams
– adequaat inspelen op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen
– efficiënter werken door inzet van flexibele en wendbare overlegmethoden
– betere besluitvorming door sturen op kwaliteiten in teams.

Groeiversnellers

Wij brengen groeiversnellers mee als adviseurs en vermijden one-size-fits-all oplossingen van buitenaf. Liever werken wij aan het ontwikkelen van jullie eigen voedingsbodem en veranderkracht, waarbij we bij voorkeur aansluiten bij waar het al gebeurt. We zorgen wel voor nieuwe stekjes, zaailingen of zijscheuten voor de inspiratie en innovatie. Maar zo denken wij, het echte werk moet toch in de organisatie zelf gebeuren. De adviseur die even komt vertellen hoe het zit, daar geloven we niet in. We merken dat mensen dan na ons vertrek denken: ‘hè, we kunnen eindelijk weer terug tot de orde van de dag’.

Durf het beste uit jezelf te falen

Wat is eigenlijk jouw mindset als het gaat over ontwikkelbaarheid? Waar je in gelooft, dat komt uit. Carol Dweck onderscheidt twee soorten overtuigingen; de statische mindset en de groeimindset. Vanuit een statische mindset zie je capaciteiten als onveranderbaar. Bij een groeimindset, worden capaciteiten gezien als een potentieel dat ontwikkeld kan worden. Fouten maken en hiervan leren is onderdeel van dit ontwikkelproces. Dat is soms spannend en ongemakkelijk, maar juist vanuit die spanning creëer je de energie om in beweging te komen. Wij ontwerpen onze interventies daarom aan de hand van principes over breinleren en de growth mindset van Carol Dweck. Zo verhogen wij het rendement van dat wat we doen.

Series gericht op groei

Bij het leren maken we graag gebruik van verschillende vormen en meerdere momenten van leren. Denk aan een combinatie van gezamenlijke sessies en coaching in de eigen praktijk, gecombineerd met e-learning. Dit omdat elke leervraag een andere aanpak en volgorde vereist. Een vraag als ‘hoe kunnen in beweging blijven, om overweg te kunnen met veranderingen die zich voortdurend aanbieden’ is van een andere orde als een kennisvraag als ‘we willen dat onze teams meer weten over projectmanagement’ of een vraag als ‘hoe kunnen we van gestuurd naar zelfsturend werken komen’. Elke leervraag heeft een eigen serie en vorm nodig, om tot een succesvolle interventie te komen. We denken hier graag over mee.

Nog meer blogs bekijken?

Meer lezen? Hier vind je al onze blogs.