Loof webinars – hand-outs e.a.

Ook in het nieuwe jaar presenteren we een nieuwe serie webinars. In circa 30 tot 45 minuten willen we je inspireren en concrete handvatten meegeven. Houdt onze nieuwsbrief en website in de gaten voor deze nieuwe reeks. Nog niet ingeschreven voor onze nieuwsbrief? Schrijf je dan hier in: nieuwsbrief medezeggenschap of nieuwsbrief sterke teams. Heb je nog vragen naar aanleiding van een webinar? Neem gerust contact met ons op: bureau@looftrainingen.nl | 072 589 1 589.

Webinar ‘Een sterk team door inzicht in drijfveren’ (16 december 2021)

In een eerder webinar hebben we stilgestaan bij hoe inzicht in individuele drijfveren kan bijdragen aan de bouw van een sterk team. In dit webinar focussen we op de drijfveren van de groep als geheel. Waar krijgen jullie als groep energie van? En welke taken laat je liever links liggen? Maken jullie gebruik van jullie potentiële kracht of heb je wellicht een blinde vlek? Creëer beweging in het team! Management Drives is een instrument dat wij regelmatig inzetten om teams te helpen optimaal gebruik te maken van de diversiteit in het team. Een tool die inzicht geeft en tegelijkertijd aanzet tot beweging en ontwikkeling. Om het webinar terug te kijken, klik hier. Tevens tref je hierbij de hand-out aan.

team-ontwikkeling-op-step
trainingsbureau-loof-martin-dijkstra-samenwerking
Webinar ‘hoe belangrijk zijn teamwaarden om een team sterker te maken?’ (30 september 2021)

De kracht van teamwaarden. Over het belang van teamwaarden voor sterke teams. Door persoonlijke waarden met jouw teamleden te delen, onderzoek je samen wat voor jullie team echt belangrijk is en versterk je de ontwikkeling van het team. Hoe zijn jouw waarden gewijzigd afgelopen coronatijd? Ga als team juist nu in gesprek over jullie gedeelde waarden om weer sterk op te starten.

Een webinar over het toepassen van om de emotionele situatie binnen een team te onderzoeken. Waar stroomt het en waar zit het (nog) vast? Wat verdient aandacht binnen het team en wat is nodig in de omgeving rondom het team? Om het webinar terug te kijken, klik hier en/of bekijk de hand-out.

Webinar ‘drijfveren als basis voor een sterk OR-team’ (21 september 2021)

Bij Loof zijn we er van overtuigd dat OR-werk teamwerk is. In dit webinar laten we je zien hoe inzicht in de persoonlijke drijfveren van mensen kan helpen in de opbouw van een sterk team.

De OR: een typisch team
Een OR is een bijzonder type team. Omdat je als OR een afspiegeling wilt zijn van de organisatie, is een OR vaak meer divers van samenstelling dan een regulier team. Dat is een kracht, je hebt immers veel verschillende perspectieven en kwaliteiten beschikbaar. Tegelijkertijd kan diversiteit ook ingewikkeld zijn. Wanneer je elkaar niet goed begrijpt stokt de samenwerking en groeit de irritatie.

Door inzicht in je persoonlijke drijfveren (en die van je teamleden) bouw je aan een sterk team en een effectieve samenwerking. We nemen je in 30 minuten mee in het instrument Management Drives. Een tool die wij regelmatig inzetten om OR-teams te ondersteunen in hun teamontwikkeling. Ontdek hoe we dat doen en hoe inzicht in drijfveren ook jouw OR kan versterken. Om het webinar terug te kijken, klik hier. Tevens tref je hierbij de hand-out aan.

or-webinar-actueel-thema-toren

or-emoticons
Webinar ‘ARBO en de OR; een rol die verder gaat dan arbeidsomstandigheden(9 september 2021)

Je bent onderdeel van de ARBO- of VGWM-commissie en ontdekt dat het een veelomvattend thema is. Het gaat al lang niet meer alleen om veiligheid en risico’s. Er komt veel meer bij kijken met begrippen als RI&E, PAGO, preventiemedewerker, arbodienst en duurzame inzetbaarheid. We ‘ontleden’ het thema en de rol die de OR heeft. Eén standaardpakket bestaat niet. Dit webinar zal je geen antwoord geven op de vraag wat van al deze onderwerpen aandacht verdient van jouw OR/commissie. Elke organisatie, elke afdeling, elke functie is anders. Je krijgt wel handvatten om je rol als OR in ‘ARBO- en gezondheidsland’ te pakken. Om het webinar terug te kijken, klik hier. Tevens tref je hierbij de hand-out aan.

Webinar ‘Hoe ontwikkel je sterke relaties tussen teams?’ (24 juni 2021)
In dit webinar geven we aandacht aan de ontwikkeling van de relaties tussen twee of meer teams. Leer hoe het bouwen aan een sterk team samen kan gaan met het versterken van de relaties tussen teams. Om zo bij te dragen aan een gewenste verandering van de organisatie. Om het webinar terug te kijken, klik hier. Tevens tref je hierbij de hand-out aan.
teamontwikkeling-diversiteit-in-team
or-webinar-deep-democracy
webinar ‘Deep Democracy in de OR’ (10 juni 2021)
Hoe krijg je rijkere besluiten in de OR? Hoe voorkom je weerstand in het besluitvormingsproces? Hoe geef je vorm aan Deep Democracy in de OR?
Normaal in vergaderingen is het al lastig om iedereen op één lijn te krijgen. Voor OR vergaderingen waarbij de belangen groot zijn, kan het helemaal een uitdaging zijn om goed alle perspectieven te horen en mee te nemen in het besluit. Vaak wordt er uiteindelijk gestemd over het besluit, waarbij je altijd het besluit neemt waar de meerderheid voor kiest. Maar hoe zorg je dat het perspectief van de minderheid niet verloren gaat? In dit webinar krijg je inzicht in de stappen van Deep Democracy tijdens besluitvorming en hoe je sabotagegedrag herkent en zoveel mogelijk voorkomt. Om het webinar terug te kijken, klik hier. Tevens tref je hierbij de hand-out aan.
Webinar ‘hoe haal je het beste in een team naar boven?’ (25 maart 2021)

Maak in dit webinar kennis met Appreciative Team-building (ATB). Hoe stimuleer je zo snel mogelijk openheid en vertrouwen in een beginnend team? Hoe krijg je de kracht terug in een team dat al langer worstelt met problemen? We behandelen een ontwikkelvorm die de aandacht in het team richt op wat wél werkt. Leer hoe je met de juiste vragen teamleden inzicht geeft in hun krachten én energie bij ze opwekt voor duurzame gedragsverandering. Om het webinar terug te kijken, klik hier. Tevens tref je hierbij de hand-out aan.

Webinar ‘wat betekent het komende pensioenakkoord voor de OR?‘ (18 maart 2021)

De kranten staan vol over het (komende) pensioenakkoord. De verwachte wijzigingen betekenen dat de OR in actie zal moeten komen. In samenwerking met Robert Vrasdonk van het Nederlands Pensioen Instituut presenteert Loof een kort webinar over deze lastige materie. Er gaat veel veranderen. Elke pensioenregeling zal aangepast moeten worden. En dat kan niet zonder instemming van de OR. Hoe gaat het nieuwe pensioenstelsel eruitzien? Zijn er overgangsregelingen? En in welk tijdsbestek zal het afgerond moeten zijn? Wat komt er op de OR af? Om het webinar terug te kijken, klik hier. Tevens tref je hierbij de hand-out aan. Let op: de weergave van het webinar begint pas na ca 4 minuten.

Webinar ‘hoe krijg ik het team in ontwikkeling?’ (18 februari 2021)
Tijdens ons webinar op 28 januari jl. hebben we stilgestaan bij brillen om naar een team te kijken. In dit webinar stap 2: hoe krijg je vervolgens een team in beweging? Hoe gaat dat in de praktijk? Hoe krijg je een team in ontwikkeling? Vier fasen voor teamontwikkeling. Maak kennis met een professioneel perspectief op sterke teams. Om het webinar terug te kijken, klik hier. Tevens tref je hierbij de hand-out aan.
Webinar ‘onderhandelen over arbeidsvoorwaarden‘ (4 februari 2021)
Wat kan je als OR? En hoe geef je dat vorm?
Een OR wordt steeds vaker gevraagd om in te stappen als gesprekspartij voor de arbeidsvoorwaarden. Wanneer past dat en wat zijn belangrijke randvoorwaarden? En hoe zit dat dan met de vakbond? Een kort webinar over een taai onderwerp in een veranderend polderland. Om het webinar terug te kijken, klik hier. Tevens tref je hierbij de hand-out aan.
Webinar ‘wat is er toch aan de hand in dat team’ (28 januari 2021)
Een ander perspectief op processen binnen teams
Hoe komt het dat het bij sommige teams ‘niet loopt’? Hoe kijkt een ervaren teambegeleider naar de dynamiek van een team? Maak kennis met een professioneel perspectief op sterke teams. Mogelijk herken je zaken in je eigen team of organisatie. Om het webinar terug te kijken, klik hier. Tevens tref je hierbij de hand-out aan.
Webinar ‘inzicht in invloed’ (14 januari 2021)

Hoe kun je jouw invloed vergroten? Hoe zorg je ervoor dat het standpunt van de OR echt serieus wordt genomen? En hoe krijg je de ander enthousiast voor jouw ideeën? 
De invloed van de ondernemingsraad is deels wettelijk vastgelegd. Denk bijvoorbeeld aan het advies- en instemmingsrecht. Maar naast deze formele invloed, is er nog een belangrijk element: jouw communicatie en gedrag. In dit webinar maak je kennis met verschillende stijlen van beïnvloeden. Het leren toepassen van deze stijlen, zal je invloed als OR-lid vergroten. Om het webinar terug te kijken, klik hier. Tevens tref je hierbij de hand-out aan.

Webinar ‘werk wordt anders’ (3 december 2020)

Denk mee als OR. Wat is aan het veranderen? Wat is belangrijk voor collega’s? En wat is belangrijk voor je organisatie?
De meeste praktische zaken zijn inmiddels wel geregeld; werkplekbenodigdheden voor thuis, maximale kantoorbezetting, beschermingsmiddelen voor werken met klanten. Maar hoe en waar gaan we op lange termijn (samen)werken? En welke rol kan de OR pakken bij de vormgeving van het nieuwe werken? Daarvoor krijg je in dit webinar handvatten aangereikt. Om het webinar terug te kijken, klik hier. Tevens tref je hierbij de hand-out aan.

Webinar ‘7 belangrijke punten bij reorganisatie’ (24 september 2020)

Wat is van belang voor een OR bij dit helaas zeer actuele thema? Wat komt op je af als OR bij een reorganisatie? Waar moet je aan denken? Wat verwachten collega’s en hoe kun je van waarde zijn? Waar heb je invloed op en wat moet je bewaken? Een webinar over de rol van een OR bij een reorganisatie, inkrimping, sociaal plan, etc. Om het webinar terug te kijken, klik hier. Tevens tref je hierbij de hand-out aan.

In dit webinar een kort interview met Pieter Paul Verheggen, algemeen directeur van onderzoeksbureau Motivaction. En zijn tip voor de OR!

Webinar ‘talenten en verschillen’ (13 augustus 2020)
In dit webinar richten we onze blik op het belang van kwaliteiten en verschillen in een sterk team. Hoe belangrijk is diversiteit voor het succes van een team? Wat vraagt het van teamleden om zorgvuldig om te gaan met de verschillen? Hoe kan een team leren gebruik te maken van de aanwezige kwaliteiten? Om het webinar terug te kijken, klik hier. Tevens tref je hierbij de hand-out aan.
Webinar ‘leiderschap in team’ (16 juli 2020)

Eén van de zes succesfactoren voor teams in balans is leiderschap. Wat heb jij nodig om je verantwoordelijkheid in een team te pakken? En hoe zorgen jullie ervoor dat alle teamleden zich verantwoordelijk voelen voor het realiseren van de teamdoelstellingen? In sterke teams hebben alle teamleden de mogelijkheid om invloed uit te oefenen. Sterke teams lukt het om een balans te vinden tussen eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid. In dit webinar dagen we je uit om kritisch te kijken naar het leiderschap in jouw team. En geven we je concrete handvatten om te bouwen aan meer gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Om het webinar terug te kijken, klik hier. Tevens tref je hierbij de hand-out aan.

Webinar ‘wat maakt een team sterk?’ (3 juli 2020)

Zoekend op internet en in vakliteratuur vind je zoveel informatie over teams dat het je gaat duizelen. Loof brengt dit voor je terug tot zes succesfactoren voor teams in balans. Sterke teams weten namelijk hoe ze succesvol moeten balanceren tussen het realiseren van waarde voor anderen én het zorgen voor het team zelf. Teams waarin het geweldig is om te werken én waar anderen graag mee willen samenwerken. Dit en meer in dit webinar over de succesfactoren voor sterke teams. Om het webinar terug te kijken, klik hier. Tevens tref je hierbij de Loof teamchecklist aan om direct te kunnen bouwen aan jouw sterke team.

Webinar ‘storytelling voor teams en ondernemingsraden’ (18 juni 2020)

Welk verhaal heb je als team te vertellen, bijvoorbeeld aan collega’s of achterban? Waar sta je met elkaar voor? Waar loop je met elkaar warm voor? En welke zorgen deel je? En hoe kan je dit met elkaar omzetten in een verhaal? We geven een korte presentatie om je enthousiast te maken over storytelling en gaan met elkaar in gesprek over de mogelijkheden. Om het webinar terug te kijken, klik hier. Tevens tref je hierbij de hand-out aan.

Webinar ‘online overleggen, valt er nog wat te leren?’ (28 mei 2020)

We skypen, zoomen en ‘teamsen’ als nooit tevoren. Waar de een enthousiast is over dit type overleg, ziet een ander het vooral als een noodzakelijk kwaad. Het nemen van besluiten wordt vaak als lastig ervaren. Net als het zorgen voor een goede interactie. Valt er nog iets te leren over online overleggen? Wat ons betreft zeker! Om het webinar terug te kijken, klik hier. Tevens tref je hierbij de hand-out aan.

Webinar ‘in gesprek met je bestuurder, wat is nu belangrijk?’ (14 mei 2020)

Wat houdt de bestuurder op dit moment bezig? Hoe kan je als OR je toegevoegde waarde laten zien? En wat zijn nu belangrijke onderwerpen om het gesprek over aan te gaan voor zowel de organisatie als je collega’s? Loof presenteert handvatten en nuttige voorbeelden om als OR een vitale rol te kunnen vervullen in deze tijden. Om het webinar terug te kijken, klik hier. Tevens tref je hierbij de hand-out aan.

Webinar ‘communicatie met je collega’s, juist nu!’ (30 april 2020)

Welke vragen zijn nu relevant? Hoe houd je contact? Loof presenteert handvatten en geeft gelegenheid om praktijkervaringen uit te wisselen en praktische tips te delen met elkaar. Juist nu de eerste noodbeslissingen zijn genomen is het tijd om te inventariseren wat de gevolgen voor je collega’s zijn. Waar kan wat verbeterd worden? Wat leeft er aan zorgen? Om het webinar terug te kijken, klik hier. Tevens tref je hierbij de hand-out aan.

Webinar ‘online samenwerken; hoe doe je dat als OR?’ (17 april 2020)

Een boordevol webinar over online samenwerken. Niet zozeer de techniek, maar de praktijk kwam aan de orde. We maken een uitstap naar de praktijk. Deze keer de medezeggenschap bij IKEA: een interview met Peter Meuris, specialist medezeggenschap bij IKEA. Onderstaand tref je twee korte selecties uit het interview. Om het webinar terug te kijken, klik hier. Tevens tref je hierbij de hand-out aan.

Webinar ’20 vragen die de OR nu bezighouden’ (2 april 2020)

Hierbij vind je een overzicht van de antwoorden op de vragen naar aanleiding van het webinar door Derk Domela Nieuwenhuis, advocaat bij Bosch Advocaten. Tevens tref je de hand-out aan en om het webinar terug te kijken, klik dan hier.

Train je aanpassingsvermogen met DISC

14 september 2022 – Waar heb je als ondernemingsraad invloed op? En hoe gebruik je die invloed dan? DISC geeft inzicht in gedrag, motivatie en behoeften. DISC helpt je om anderen te benaderen op de manier zoals zij dat prettig vinden. En daarmee vergroot je je invloed als OR-lid.

Lees verder
Proactief als OR, vergeet dan juist het initiatiefrecht

19 juli 2022 – Laat je als OR niet leiden door omstandigheden en emoties. Maak bewuste keuzes zodat je proactiviteit vergroot wordt.

Lees verder
Verbeter de teamdynamiek met Deep Democracy

10 februari 2022 – Verbeter de teamdynamiek en samenwerking met deep democracy. Durven jullie de lastige verschillen van inzicht te bespreken en te zorgen voor het team?

Lees verder