Orde op zaken stellen

Stoppen met werken is een uitgelezen moment om orde op zaken te stellen. Het eerste dat vaak bekeken wordt, is de financiële situatie. Wat zijn na pensionering straks je maandinkomsten, wat blijft over na aftrek van de vaste lasten? Welke uitgaven moeten herzien worden? Zijn dit nog de goede doelen waaraan je wilt doneren? Willen we schenkingen aan de kinderen doen?

Een memorandum maken is ook een goed idee. Dit is een document waarin je alle belangrijke gegevens van je huishouden noteert. Zoals waar de verzekeringen lopen, wie er moet worden gebeld als er wat gebeurt of wat het wachtwoord van je laptop is. Dit document kan een eenvoudig excelbestand zijn. Het kan ook een document zijn dat je in de cloud ‘hangt’ waardoor je nog maar één wachtwoord hoeft te onthouden.

Niet alleen het máken van zo’n memorandum is belangrijk, het is ook belangrijk om je achterwacht (partner, kinderen of vrienden) tijdig over het bestaan en de vindplaats te informeren! Illustratief hiervoor is het verhaal van het echtpaar met het ‘witte’ boekje. Mevrouw had alle gegevens en wachtwoorden keurig opgeschreven in dit witte boekje. Op een dag belandde zij in het ziekenhuis. Er moest door haar partner van alles geregeld en georganiseerd worden. Maar geen paniek, suste zij, hij moest alles kunnen vinden in het witte boekje, eerder door haarzelf veilig opgeborgen op het plankje linksachter in de linnenkast. Maar je raadt het al, daar lag het boekje niet. Na een grondige zoektocht door het huis, werd het boekje gevonden. Op zolder in het laatje van het dressoir. Het bleek overigens blauw te zijn.

Tot slot. Wat te denken van jouw bestaan op social media? Facebook en Google zijn geduldig met het bewaren van je naam en gegevens, ook als jij er zelf niet meer bent. Dit is geen erfenis waarmee je je nabestaanden wilt belasten. Laat dus jouw dierbaren weten hoe jouw digitale erfenis moet worden verwijderd.

Jacqueline Hovius | Maaike Verheul

delen:

Meer informatie?

Neem voor informatie over onze trainingen en begeleiding contact op met ons bureau: 072 589 1 589 | bureau@looftrainingen.nl