kwaliteit

Wij hechten aan kwaliteit. Kwaliteit die aansluit op de wensen van onze opdrachtgevers en deelnemers. Dit betekent dat wij met zorg de vragen van opdrachtgevers vertalen in een programma, blijven luisteren en bijsturen in de training en achteraf graag willen weten hoe men de training heeft ervaren. Wat was het resultaat en wat kan mogelijk nog beter? Wij doen dit onder andere door digitaal te evalueren. De opdrachtgever mag verwachten dat Loof de opdracht zorgvuldig zal uitvoeren, conform de afspraken in de opdrachtbevestiging. Loof is gecertificeerd door de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding), ISO 9001:2015, SCOOR-RMZO en het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs).

NRTO
Loof training en advies bezit het NRTO-keurmerk en verbindt zich aan de gedragscode en de algemene opdrachtvoorwaarden van deze brancheorganisatie. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Loof voldoet aan de hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van onze medewerkers.

ISO 9001:2015
Loof training en advies is ISO gecertificeerd. Loof is aan de hand van de CIIO Maatstaf 2016 beoordeeld op basis van de eisen van ISO 9001:2015 op de activiteiten training, opleiding en advies.

SCOOR-RMZO
Loof training en advies is m.b.t. de medezeggenschapstrainingen SCOOR-RMZO gecertificeerd. Stichting Certificering Opleidingen Ondernemingsraden (SCOOR) is door de SER opgericht om de kwaliteit van de opleidingen voor leden van ondernemingsraden te bewaken door certificering van OR-opleidingsinstituten. Daarmee weten OR en ondernemer dat deze instituten in staat zijn kwalitatief goede trainingen te geven. 

CRKBO
Loof training en advies staat geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Het CRKBO bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Klachtenregeling
Indien de opdrachtgever of een deelnemer niet tevreden is over de kwaliteit van de geleverde diensten, kan een klacht worden ingediend bij de directie van Loof. De klacht wordt door de directie in behandeling genomen. Binnen twee weken na ontvangst van de klacht ontvangt de indiener van de klacht een voorstel tot afhandeling van de klacht. Mocht dit onvoldoende zijn dan volgt Loof de geschillenregeling van de NRTO voor de zakelijke markt en wordt de klacht voorgelegd aan een onafhankelijke commissie van de NRTO, die de klacht toetst aan de uitgangspunten van de NRTO. Zie ook www.nrto.nl.