teamontwikkeling-trainers

Ervaren adviseurs en begeleiders

Voor reorganisatie, overnames, fusies, verhuizing etc.

or advies en begeleiding

Bij complexe OR vraagstukken bieden wij de mogelijkheid om buiten de training de OR inhoudelijk te begeleiden. De adviseur helpt de OR dan om het vraagstuk (advies/instemming) te analyseren vanuit juridisch en strategisch perspectief. We zorgen voor overzicht en inzicht zodat jullie als OR samen tot een oordeel en besluit komen. De OR blijft leidend in aanpak en positiekeuze. Op verzoek ondersteunen wij bij het opstellen van documenten.

Oog voor inhoud en proces

  • constructieve bijdrage van de OR
  • heldere communicatie met collega’s
  • bij adviesprojecten heeft elke trainer/adviseur een interne back-up binnen Loof die tevens fungeert als sparringpartner
  • waar nodig consulteren we onze huisjurist

deelnemers over Loof

“De inhoud van de training ging soms best wel diep. De trainer wist constant de persoonlijke veiligheid te behouden. Complimenten!”

Monique, ANWB

“De procesbegeleiding was goed. Dit soort sessies zijn essentieel om vruchtbaar samen te werken. Onderling en met de bestuurder/HR.”

OR-lid, Danone COR

“De OR is een sterk orgaan binnen de organisatie, niet slechts een clubje collega’s dat naar het management roept. ”

OR-lid, ICL

Achtergrond dossiers:

Medezeggenschap taken van OR

de taken van een or

Alle begin is moeilijk, ook voor OR-en. Er wordt nogal wat van je gevraagd als je start in de medezeggenschap. Wat zijn de taken van een OR? Er kunnen thema’s in de organisatie spelen die direct veel kennis en kunde vragen van de OR. Daarnaast ontstaat er ook een nieuw team: ook hierin is het de uitdaging zo snel mogelijk tot een soepele samenwerking te komen. Verder lezen

Medezeggenschap adviesrecht

adviesrecht or; wat is de kern?

artikel 25 het adviesrecht
Adviesrecht van de OR, wat verstaan we daar onder? De kern van de wet is dat de ondernemingsraad door de ondernemer in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over een door hem voorgenomen ‘belangrijk’ besluit. Het adviesrecht OR geldt dus niet voor besluiten die regelmatig worden genomen. Verder lezen

or-ontwikkeling-team

instemmingsrecht or

artikel 27 het instemmingsrecht
Instemmingsrecht en adviesrecht wordt nog wel eens door elkaar gehaald. Wanneer geldt instemmingsrecht? En let op de speciale aandachtspunten. Verder lezen

Medezeggenschap adviesrecht

reorganisaties die geen reorganisatie mogen heten

We worden regelmatig gebeld door ondernemingsraden waar sprake is van stevige wijzigingen in hun organisatie, maar waarbij de bestuurder claimt dat er ‘geen sprake is van een reorganisatie’ en dat adviesrecht van de OR volgens artikel 25 dus helemaal niet aan de orde is. Verder lezen

een nieuwe OR starten

Als je als organisatie eenmaal een OR -kort voor ondernemingsraad- hebt, dan lijkt het allemaal vanzelfsprekend. De OR-leden hebben een vast overleg met elkaar. Er is overleg met het directielid die dan aanschuift als ‘bestuurder’. De OR-leden weten van de hoed en de rand als het gaat om hun rechten en plichten. Kortom als het loopt, dan loopt het wel. Maar als je nu nog geen OR hebt? Hoe zorg je dan dat je er een krijgt? Lees onze whitepaper.

We worden graag uitgedaagd

In co-creatie met jullie als OR stellen we een passend advies- of begeleidingstraject op voor jullie OR. Bovengenoemde thema’s bieden hopelijk een eerste inspirerend overzicht. Allerlei andere thema’s en vraagstukken zijn ook mogelijk. Het blijft maatwerk; daag ons uit om een programma of begeleidingstraject te maken dat past bij de wensen en vragen van jullie OR en de situatie in jullie organisatie. Dat belooft wat.

trainingsbureau-loof-bureau-medewerker-brenda-beers

Benieuwd naar onze maatwerk trainingen voor jullie OR? Hebben jullie behoefte aan advies bij een lastig vraagstuk of grote veranderingen? Of wil je advies over een passende training voor jou als OR-lid? Bel ons op  072-5891589 of mail bureau@looftrainingen.nl.