X
Informatie
STAP-budget
Loof teamcoaching

Teamcoaching

teamcoaching gericht op hervinden van de balans

Tijdens teamcoaching faciliteert Loof het team bij hun eigen ontwikkelvraag. Hierbij begeleiden we een team veelal in meerdere sessies tot het vooraf geformuleerde doel. We observeren en spiegelen en afhankelijk van de behoeften zorgen we voor aanvullende stappen. Dat kan een inventarisatie zijn van strijdige verwachtingen, een blik op impliciete waarde of onbewuste vaste routines. Teamcoaching ondersteunt het zelflerende vermogen van teams om zich te ontwikkelen tot sterke teams.

Onze teamcoaches creëren een vertrouwensbasis en dagen de teamleden uit om echt in gesprek te gaan met elkaar. Zo vinden wij het belangrijk om alle teamleden te betrekken bij de opdrachtformulering. Waar loopt het team echt tegenaan? Is dat vooraf niet helemaal duidelijk. Geen probleem! We nemen dan persoonlijke interviews af om tot de kern te komen. Zo zijn wij er niet alleen voor de belangen van de organisatie of management, maar juist voor het team zelf. Onderstaand staan vier overkoepelende thema’s die vaak terug komen en elkaar ook beïnvloeden.

Teamdoelen – Dit gaat echt over het bestaansrecht van het team. Waar zijn wij van als team? Met duidelijke doelen weten teamleden gezamenlijk meer waarde te creëren. Vaak blijven teamdoelen impliciet. Teamleden voelen zich gemotiveerd om aan een teamdoel te werken, omdat ze zich erin herkennen. Vanuit Loof beschouwen we dit als één van de factoren waarmee een team aan de gang kan gaan om sterker te worden.

Structuur – Hoe is het team georganiseerd? Je kan kijken of de processen, procedures en functies goed op elkaar afgestemd zijn. En zijn ze ondersteunend om het doel te kunnen behalen? Hier kijken we ook naar (persoonlijke) leiderschap en besluitvorming. Een goede structuur zorgt ervoor dat teams wendbaar kunnen zijn op veranderende omstandigheden en teamleden zich proactief kunnen opstellen.

Teamdynamiek – Vertrouwen is mogelijk het meest herkenbare onderwerp. Voelt iedereen zich veilig genoeg om te kunnen zeggen wat er gezegd moet worden? De kunst van het samenwerken is de verschillen op te zoeken en deze te integreren. Zowel op het vlak van kwaliteiten als van verwachtingen. Vaak wordt er gevraagd om een training feedback, terwijl er een gebrek aan onderlinge vertrouwen is, de teamleden elkaar niet goed genoeg kennen en er dus iets mist in de onderlinge binding. Loof kan jullie daarbij helpen.

Context – Het team werkt niet in een vacuüm. Als we het hebben over waarde realiseren en zorg voor het team, dan is het goed om te kijken in welk krachtenveld dit plaats vindt. Wie is de interne of extern klant? Met welke andere teams werken wij samen en hoe is die relatie? Belangrijk om te beseffen is dat het gezond is dat belanghebbende invloed kunnen uitoefenen op hoe het gaat in jullie team. Echter te veel invloed en je team wordt een speelbal in de organisatie. Met als resultaat te weinig zorg voor het team. Te weinig invloed van buitenaf en je team creëert een eigen fort met als gevolg te weinig toegevoegde waarde. Ook hierbij is het zoeken naar balans.

Voordelen van Loof teamcoaching

  • verdiepen van de teaminzichten tijdens groepsgesprekken
  • samen onderzoeken en reflecteren zet een team aan tot groei
  • actief blootleggen en bespreken van pittige vraagstukken
  • zichtbare en voelbare veranderingen in de eigen praktijk
  • senior teamcoaches met jarenlange (levens)ervaring afgestemd op de ontwikkelfase en context van een team

systemisch werken | transactionele analyse | waarden | deep democracy