Hoe sterk is jouw team?

Ontwikkeling van een optimale samenwerking binnen en tussen teams vereist een voortdurend balanceren tussen allerlei factoren die de samenwerking kunnen frustreren of laten floreren. Dit kunnen zowel zichtbare als onzichtbare zaken zijn. Als zaken die zich binnen of buiten het team afspelen. Sterke teams hebben zich de vaardigheid van het balanceren eigen gemaakt, waardoor ze zich voortdurend blijven ontwikkelen en soepel weten af te stemmen op veranderende omstandigheden. Hoe sterk is jouw team? Waar begin je wanneer je de balans wilt opmaken om dit in beeld te brengen?

Het boommodel van Loof

Om grip te bieden op de oneindige hoeveelheid zaken die van invloed kunnen zijn op het functioneren van een team, werken we bij Loof met een boommodel. In het midden van het model zie je bomen als symbool voor het team, in contact met zijn omgeving, waarbij zichtbare en onzichtbare zaken van invloed zijn op het functioneren.

Daaromheen zie je de groene cirkel met de belangrijkste doelen van teams, waarde realiseren en zorg voor het team zelf. Teams worden veelal beoordeeld op de mate waarin ze hun doelen behalen. De mate waarin ze waarde realiseren voor anderen. Het zorgen voor het team zelf, wordt daarbij snel vergeten.

Op de korte termijn lijkt dit geen problemen op te leveren en, in de ogen van de organisatie, zelfs gewenst om bijvoorbeeld klanten tevreden te houden. Op langere termijn zie je echter dat dit gebrek aan balans ten koste gaat van de voedingsbodem van teams. Met een verslechterd of zelfs giftig klimaat, een gebrek of zelfs stoppen van groei en uiteindelijk mogelijk zelfs uiteenvallen van teams of vruchteloze samenwerking.

teamontwikkeling, teamtraining, teamcoaching

Het is dus belangrijk dat beide doelen in balans zijn. Zo zetten we de volledige boom in bloei. Van alle zaken die van belang zijn voor een gezonde, evenwichtige groei van teams, lichten wij er een zestal aandachtsgebieden uit:

  • Gedeelde doelen die teamleden verbinden en motiveren
  • Vertrouwen en veiligheid als basis voor een open communicatie en feedback
  • Collectief leiderschap met gedeelde verantwoordelijkheden
  • Verschillen waarderen met inzicht in de aanwezige kwaliteiten
  • Proactieve houding met lef om initiatief te nemen en fouten te maken
  • Wendbaarheid en veerkracht vanuit veranderbewustzijn en veranderbereidheid

Wil je als team van waarde zijn, dan vergt dat inzicht in de rol die je als team vervult in je organisatie. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar is het soms niet. Gedeelde doelen is zo’n blaadje dat in de lucht kan blijven hangen. Terwijl aan de andere kant ‘zorgen voor het team’ ook verbonden is met vertrouwen en accepteren van verschillen. Juist verschillen in een team maken een team sterker.

Deze aandachtsgebieden zijn dus een mooi startpunt om de dialoog op gang te brengen. Hoe pak je dit vervolgens aan in de praktijk?

praktische start

Wanneer je met elkaar in één ruimte bent, schets je voor de teamleden het volgende verhaal: De ene kant van de zaal staat voor de volle focus op waarde toevoegen voor anderen en geen zorg meer voor het team zelf. De andere kant van de zaal staat voor een volledige focus op zorg voor elkaar en geen aandacht aan het toevoegen van waarde voor de organisatie. Je geeft de teamleden de volgende opdracht mee: ga staan op de lijn tussen de twee uitersten op de positie zoals jij de balans of disbalans op dit moment ervaart in het team. Er is uiteraard geen goed of fout antwoord. Vraag daarna aan enkele teamleden wat maakt dat ze op de gekozen plek staan. Na het verhaal van een teamlid kan je vragen wie zich nog meer in dit verhaal herkent. Zo open je de dialoog met elkaar.

dialoog met het team

Op het moment dat er een duidelijk beeld van de balans is, kan je vervolgstappen zetten. Onderzoek bijvoorbeeld in subgroepen wat maakt dat het team nu (on)balans ervaart. Bespreek eventueel ook hoe het team weer de gewenste balans kan terugvinden of de huidige balans juist kan vasthouden. Je kunt de zes aandachtsgebieden hierbij als leidraad gebruiken.

Op welke gebieden is er sprake van een gezonde balans? Welk laaghangend fruit kan het team direct plukken? Welke aandachtsgebieden hebben juist extra voeding nodig? Ervaren teamleden een disbalans, laat ze dan opschrijven op welke momenten ze dit ervaren en wanneer juist niet. Bespreek deze uitkomsten in subgroepen en kom met suggesties om een nieuwe balans te creëren.

hulp nodig bij het bouwen aan een sterk team?

Soms kan het lastig zijn dit gesprek zelf te voeren, waarschijnlijk ben je zelf ook onderdeel van het team. Een blik van buitenaf kan dan erg prettig zijn. De teamcoaches van Loof begeleiden dit goede gesprek graag. Neem gerust contact met ons op.

delen:

Nog meer blogs bekijken?

Loof schrijft regelmatig over teamontwikkeling. Artikelen met uitleg, inspiratie en tips over relevante thema’s. Leer meer over teamontwikkeling. Hier vind je al onze blogs over teamontwikkeling.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke maand artikelen met tips en adviezen, onze nieuwste blogs en aankondigingen voor webinars.