Wil je aan de slag met de teamdynamiek via ACT?

Wil je de onderlinge samenwerking optimaliseren door inzicht te krijgen in de teamdynamiek?
Eén van de methodieken die Loof gebruikt is de Analytische Competence Tool welke in korte tijd
veel inzicht geeft in natuurlijke kwaliteiten en gedrag van de teamleden.

Analytical Competence Tool (ACT) voor teamontwikkeling

Teamdynamiek – Optimaal samenwerken is een must voor sterke teams. Zicht op jezelf en inzicht in de andere teamleden is daarbij noodzakelijk. Daarbij maken we tijdens de ACT methodiek onderscheidt in competenties die van nature bij je passen en competenties die zijn aangeleerd omdat je die nodig had om te ‘overleven’.

Natuurlijke kracht – Hoe meer jij gebruik maakt van je natuurlijke kracht, hoe beter jij kan samenwerken in een team. Het geeft je energie, er komt geen aangepast gedrag bij kijken en je komt zo volledig tot je recht in het team.

Aangepast gedrag – Aangepast gedrag is gedrag dat je laat zien vanuit competenties die je aangeleerd hebt. Deze competenties zijn zo belangrijk voor je geweest dat je er erg goed in bent geworden. Echter ze kosten je energie en je kan geregeld uit de bocht vliegen. Denk aan klantgerichtheid dat klantgezwichtheid wordt en zelfstandig dat omslaat in het weigeren om hulp te vragen. De ACT meting geeft je een duidelijk beeld van wat van nature bij je past, welke aangepast gedrag je kan vertonen en wanneer dit gebeurt

Verbeteren van de onderlinge samenwerking – Nu we weten wat van nature bij alle teamleden past, kunnen we kijken naar de inzet daarvan. Je laten inspireren door iemand die van nature een visionair is levert meer op voor het team dan als iemand een visie neer zet vanuit prestatiekracht (aangeleerd gedrag). Weten dat een teamlid goed is in het scheiden van hoofd- en bijzaken (als natuurlijk gedrag) geeft ons ruimte om dat teamlid tijdens vergaderingen hier ruimte voor te geven. En zo zijn er nog vele andere praktische voorbeelden van hoe je gebruik kan maken van zicht op jezelf en inzicht in de ander in de dagelijkse samenwerking.

Unieke meting – Wat de ACT meting zo uniek maakt is dat het onbewuste voorkeuren combineert met bewuste voorkeuren. De meting wordt ingezet voor individuele coaching, teamontwikkeling en job matching. Zowel binnen commerciële organisatie als overheidsinstellingen.

Meer weten over andere tools die wij gebruiken? Klik dan hier.

Onze visie en ACT
We werken vanuit het uitgangspunt dat elk team in principe twee doelen heeft: ‘zorgen voor het team zelf én realiseren van waarde voor anderen‘. Binnen de teamdynamiek helpt de ACT dynamiek voor beiden. Zorg voor wat van nature bij elk teamlid past en energie oplevert. En tegelijkertijd hoe we de samenwerking zo in kunnen richten dat deze optimaal bijdraagt aan de realisatie van waarde voor de organisatie.

Teamontwikkeling boom

onze visie

We werken vanuit het uitgangspunt dat elk team in principe twee doelen heeft: ‘zorgen voor het team zelf én realiseren van waarde voor anderen‘. Binnen deze twee uitersten spelen allerlei zaken die een team kunnen frustreren of juist snelheid geven. Leiderschap, vertrouwen, wendbaarheid, gedeelde doelen, kwaliteiten etc. Blaadjes van eenzelfde boom.

Wil je als team van waarde zijn, dan vergt dat inzicht in de rol die je als team vervult in je organisatie. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar is het soms niet. Gedeelde doelen is zo’n blaadje dat in de lucht kan blijven hangen. Terwijl aan de andere kant ‘zorgen voor het team’ ook verbonden is met vertrouwen en accepteren van verschillen. Juist verschillen in een team maken een team sterker.