teamontwikkeling-groep-mensen-diversiteit-verbondenheid

Bouwen aan Sterke Teams met de piramide van Lencioni

Dit model is ontwikkeld en beschreven door Patrick Lencioni in zijn boek ‘de vijf frustraties van teamwork’. Het piramidevormige model schets een aantal voorwaarden waaraan een team moet voldoen om te kunnen floreren. Door in beeld te krijgen aan welke voorwaarden jullie team wel of niet voldoet krijg je zicht op de ontwikkelpunten van de teamleden en het team als geheel.

Wat is de piramide van Lencioni?

Volgens Lencioni’s model heeft een goedlopend team vijf kenmerken. Dit begint bij de aanwezigheid van onderling vertrouwen. Het volgende kenmerk is dat het team het vermogen heeft om op een constructieve manier met onderlinge conflicten om te gaan. Daarnaast heeft een goedlopend team gedeelde doelen, nemen teamleden hiervoor verantwoording en bereiken hiermee resultaten. Er zit hierbij een volgordelijkheid in de kenmerken, waarbij vertrouwen de benodigde basis is voor het aangaan van constructieve conflicten. Conflicten nodig zijn om gezamenlijke doelen te bereiken. Uiteindelijk voortbouwend naar de punt van de piramide, het bereiken van resultaat.

Voor wie is de piramide van Lencioni van waarde?

Het model van Lencioni geeft het team handvatten om inzicht te krijgen en bespreekbaar te maken welke kenmerken verbeterd kunnen worden. Daarbij geeft het de individuele teamleden inzicht in wat ze zelf kunnen doen om een betere teamgenoot te kunnen worden. Met als resultaat dat het team zicht krijgt op welke ontwikkelstappen ze kunnen zetten om een sterk team te worden.

Na het invullen van een online vragenlijst, ontvangen de teamleden een persoonlijk Lencioni ontwikkelprofiel met de nadruk op de samenwerking in het team. Het profiel geeft informatie over wat voor type teamgenoot iemand is en wat deze persoon zelf kan doen om bij te dragen aan een beter functionerend team.

Waarom een teamtraject bij Loof met de piramide van Lencioni?

Voorafgaand aan een teamsessie van Loof vindt altijd een krachtige intake plaats om het ontwikkelvraagstuk van het team te bespreken.

Bouwen aan sterke teams zien wij namelijk als een gezamenlijk proces.

Met elkaar ontdekken we welke beweging het model van Lencioni in gang kan zetten voor een team of organisatie. Waarin wil het team zich ontwikkelen? Wat gaat al goed en wat moet men loslaten?

We maken concrete afspraken zodat het team in de dagelijkse praktijk aan de slag kan met de gewenste veranderingen.

Dat doen we uiteraard op onze eigen wijze. We onderscheiden ons door een persoonlijke aanpak, met humor en creativiteit.

Het team loopt na de teamsessie de deur uit met een teamontwikkelplan met antwoord op de vraag hoe het team de opgedane inzichten in de praktijk gaat brengen. Bij Loof brengen we teams in beweging!

Weten is nog geen doen 

Sterke teams worden niet in één dag gebouwd. Ons advies is dan ook om in stappen te denken. De inzet van een teamontwikkeltool kan heel goed een eerste stap zijn van een teamontwikkeltraject. Uiteraard op maat gemaakt. Een traject kan bestaan uit een serie teamcoaching sessies, of uit een combinatie van teambuilding, training en coaching in de praktijk.