leiderschap in teams

Leiderschap is een succesfactor voor teams. Gedeelde leiderschap in teams maakt teams sterk. In een team waar leiderschap, en daarmee verantwoordelijkheid, verdeeld is onder de teamleden, zal de manager niet alle besluiten hoeven te nemen. Alle teamleden kunnen vanuit hun kracht een bijdrage leveren in het werk en besluiten nemen. Durven teamleden elkaar bijvoorbeeld aan te spreken bij het niet nakomen van de afspraken?

Bij Loof beschouwen we leiderschap als één van de cruciale factoren waarmee een team aan de gang kan gaan om sterker te worden. Leiderschap is nauw verbonden met gedeelde doelen, pro-activiteit en kwaliteiten en verschillen. Zonder duidelijk doelen is het voor de teamleden lastig om verantwoordelijkheid te nemen. Inzicht in de verschillen en kwaliteiten van de teamleden geeft ieder teamlid de mogelijkheid om verantwoordelijkheid te nemen vanuit zijn of haar kracht.

Gedeelde leiderschap in teams maakt teams sterk

Je ziet dan alle teamleden vanuit hun kracht een bijdrage leveren in het besluitvormingsproces en op alle andere vlakken. Is de manager de geschikte persoon voor het leiden van de vergadering? Is het ieders verantwoordelijkheid om teamleden aan te spreken bij het niet nakomen van de afspraken? Gedeelde leiderschap in teams maakt teams sterk.

Deze factor ‘leiderschap’ kan het startpunt zijn voor een gewenste interventie. Beschouw het als een gespreksopening. Afhankelijk van de situatie kunnen passende trajecten en werkvormen ingezet worden. Onze kracht ligt in het goed meedenken en ontwikkelen van een maatwerk trainingen of begeleidingstraject. Waar nodig in coproductie met team of organisatie. Uitdagend, vernieuwend en persoonlijk.

de principes van Loof Breinleren
Bij de opbouw van trainingen werken we vanuit de principes van Loof Breinleren. We zorgen voor focus, herhalen de stof en zorgen dat deelnemers actief de nieuwe inzichten gaan toepassen voor optimaal breinresultaat.

Wat komt aan bod? 
In overleg met het team stelt Loof een maatwerk programma op. Afhankelijk van de context en de precieze vraag van het team, worden passende instrumenten en werkvormen ingezet tijdens de sessies met het team.

Nieuwsgierig naar wat Loof voor jullie kan betekenen? Vrijblijvend sparren over de mogelijkheden van teamontwikkeling door middel van een trainingstraject? Coaching of begeleiding van een team? Maak gerust een afspraak