gedeelde doelen

Waarom is het een belangrijke factor voor een team?

Door gedeelde doelen weten teamleden gezamenlijk meer waarde te creëren en ervaren ze meer onderlinge verbinding. Teamleden voelen zich gemotiveerd om aan een teamdoel te werken, omdat ze zich erin herkennen. Het teamdoel geeft ze richting, waardoor ze weten naar welk resultaat ze toewerken. Vaak blijven teamdoelen impliciet. Ze worden niet onderling besproken en afgestemd. Terwijl de balans tussen extern opgelegde taken en zelf bepaalde doelstellingen cruciaal is voor succes.

De factor gedeelde doelen is nauw verbonden met pro-activiteit en leiderschap . Zonder duidelijke teamdoelen is het onmogelijk om gericht te anticiperen op veranderingen. Leiderschap binnen een team vraagt ook duidelijkheid over doelen en verantwoordelijkheden. Kortom de balans tussen de verschillende elementen is van belang.

Vanuit Loof beschouwen we dit als één van de factoren waarmee een team aan de gang kan gaan om sterker te worden. Bijvoorbeeld als er sprake is van teamleden die niet verbonden zijn met het teamdoel en geen eigenaarschap voelen.

Hoe kan een team zich op dit punt versterken?

Deze factor ‘gedeelde doelen’ kan het startpunt zijn voor een gewenste interventie. Bijna altijd in samenhang met andere factoren. Beschouw het als een gespreksopening. Afhankelijk van de situatie kunnen passende trajecten en werkvormen ingezet worden. Onze kracht ligt in het goed meedenken en ontwikkelen van een maatwerk trainingen of begeleidingstraject. Waar nodig in coproductie met team of organisatie. Uitdagend, vernieuwend en persoonlijk.

Tijd om het gesprek te openen over het bestaansrecht van het team en helderheid over de doelen te creëren. Afhankelijk van de context en de precieze vraag wordt een maatwerk programma opgesteld. Bij een beginnend team kan het bijvoorbeeld genoeg zijn om de teamleden te leren planmatig te werken. Vaak is er meer nodig. Bijvoorbeeld wanneer een ervaren team vastloopt in de eigen hoge ambities. Of wanneer teamleden worstelen om de teamdoelen te verenigen met opdrachten van buitenaf of met hun eigen belangen. Dan ondersteunt Loof het teamgesprek bijvoorbeeld door teamleden energie te laten putten uit eerdere successen en hun dromen te verbeelden. Of door te onderzoeken hoe het team de invloedssfeer kan vergroten, rekening houdend met de opdracht waar het team voor staat.

Why-how-what | organisatiestrategie | appreciative inquiry | planmatig werken |visie en missie | canvasmodel.

Welke resultaten levert het op voor het team? 
Teamleden: 
– weten met elkaar hun doelen te verhelderen 
– ervaren dat ze invloed hebben op het teamdoel 
– verenigen hun eigen belangen met het teamdoel 
– zijn gemotiveerd om een aandeel te leveren aan het teamdoel 
– nemen eigenaarschap voor het realiseren van het teamdoel 
– laten gewenst gedrag zien bij het realiseren van het teamdoel 

Leiderschap uitsnede

Nieuwsgierig wat Loof voor de ontwikkeling van  teams kan betekenen?

Bel of mail ons voor meer informatie. We maken graag een afspraak met een van onze trainers/adviseurs.

072 589 1 589 | bureau@looftrainingen.nl

teamontwikkeling-trainer-geeft-uitleg