leiderschap in teams

waarom aan de slag met leiderschap in teams? 

Wanneer binnen teams sprake is van gedeelde verantwoordelijkheid, dan is leiderschap groter dan de rol van teamleider. Leiderschap is een succesfactor voor teams op het moment dat alle leden delen in de verantwoordelijkheid om te handelen in het belang van het team. Ook wanneer het team het lastig heeft, door onderlinge spanningen of het uitblijven van gewenste resultaten. In een team waarin het leiderschap sterk is, ervaren leden dat ze invloed hebben op het team en elkaar nodig hebben voor het behalen van succes.  

Vanuit Loof beschouwen we leiderschap als één van de factoren waarmee een team aan de gang kan gaan om sterker te worden. Leiderschap is nauw verbonden met gedeelde doelen, pro-activiteit en kwaliteiten en verschillen. Zonder duidelijk doelen is het voor de teamleden lastig om verantwoordelijkheid te nemen. Inzicht in de verschillen en kwaliteiten van de teamleden geeft ieder teamlid de mogelijkheid om verantwoordelijkheid te nemen vanuit zijn of haar kracht.

In een team waar leiderschap, en daarmee verantwoordelijkheid, verdeeld is onder de teamleden, zal niet de manager alle besluiten nemen. Je ziet alle teamleden vanuit hun kracht een bijdrage leveren in het besluitvormingsproces en op alle andere vlakken. Is de manager de geschikte persoon voor het leiden van de vergadering? Is het ieders verantwoordelijkheid om teamleden aan te spreken bij het niet nakomen van de afspraken? Gedeelde leiderschap in teams maakt teams sterk.

hoe kan een team zich op dit punt versterken?

Deze factor ‘leiderschap’ kan het startpunt zijn voor een gewenste interventie. Beschouw het als een gespreksopening. Afhankelijk van de situatie kunnen passende trajecten en werkvormen ingezet worden. Onze kracht ligt in het goed meedenken en ontwikkelen van een maatwerk trainingen of begeleidingstraject. Waar nodig in coproductie met team of organisatie. Uitdagend, vernieuwend en persoonlijk.

Omdat dit punt samenhangt met een aantal andere factoren is het lastig om dit als los onderdeel aan te pakken. Zijn de doelstellingen in orde en zijn de verschillen in kwaliteiten inzichtelijk gemaakt, dan is de stap te maken naar het versterken van leiderschap in het team. Wie past welke rol het best? Hoe zorgen we er voor dat iedereen een positieve bijdrage kan leveren in het besluitvormingsproces? Ook kan je kijken naar met welk gedrag je als leidinggevende leiderschap bij de teamleden stimuleert. Vaak hebben we het over een cultuur creëren waarin fouten gemaakt mogen worden en initiatief beloont wordt. Loof neemt teams graag mee in het creëren van zo’n cultuur.

besluitvorming | deep democracy | transactionele analyse

Welke resultaten? 
Teamleden 
– zien van elkaar op welke gebieden ze afhankelijk zijn voor een goed resultaat
– ervaren dat iedereen bijdraagt aan het oplossen van problemen voor het teambelang
– weten hoe ze met elkaar rekening houden bij het nemen van beslissingen zijn gemotiveerd om te gaan voor teamsuccessen in plaats van eigen gewin 
– zoeken elkaar actief op om het leiderschap binnen het team te versterken. 

Opgebouwd volgens de principes van Loof Breinleren
Bij de opbouw van trainingen werken we vanuit de principes van Loof Breinleren. We zorgen voor focus, herhalen de stof en zorgen dat deelnemers actief de nieuwe inzichten gaan toepassen voor optimaal breinresultaat.

Wat komt aan bod? 
In overleg met het team stelt Loof een maatwerk programma op. Afhankelijk van de context en de precieze vraag van het team, worden passende instrumenten en werkvormen ingezet tijdens de sessies met het team.

Meer informatie?

Neem voor informatie over onze trainingen en begeleiding contact op met ons bureau: 072 589 1 589 | bureau@looftrainingen.nl