Gedeelde doelen als voedingsbodem voor effectieve samenwerking

De zomervakantie staat voor de deur en velen maken alweer de balans op voor het najaar. Wat moet er dit jaar nog gerealiseerd worden? Hoe gaan we dat voor elkaar boksen? Omdat werk steeds complexer is geworden zien we in de praktijk dat we steeds vaker met meerdere mensen samen werken. Dat is fijn, want vele handen maken licht werk. Maar kan ook frustreren, want hoe werk je effectief met elkaar samen?

Om van samenwerken een succes te maken is het onder andere belangrijk om voor ogen te houden welk doel je met elkaar wilt realiseren. Welke rol speelt het hebben van een gedeeld doel in het succes van de samenwerking in een team? Hoe breng je dit tot stand? In deze blog lees je er meer over.

Wat is het belang van gedeelde doelen voor de samenwerking in een team?

Om op deze vraag antwoord te kunnen geven is eerst het belangrijk om te definiëren wat een team is. We kunnen spreken van een team wanneer de leden met elkaar een gemeenschappelijk doel nastreven en afhankelijk van elkaar zijn om deze te realiseren. Door deze afhankelijkheid moeten ze met elkaar samenwerken om problemen op te lossen en ambities te realiseren.

Zonder gedeeld doel dus geen team, maar eerder een groep. Een groep is een verzameling collega’s met individuele doelen, die hun inspanningen op elkaar afstemmen. In een groep is dus wel sprake van gedeelde belangen, maar de leden hebben elkaar niet nodig om hun taak te realiseren.

Het lijkt een nuance verschil, maar wel één met impact. Zonder gedeeld doel, geen absolute noodzaak om elkaar op te zoeken en met elkaar iets tot stand te brengen. Het hebben van een doel geeft het team een bestaansreden en het levert gedeelde energie op. De acties van de teamleden dragen ergens aan bij. Het doel verbindt de teamleden met elkaar en is daarmee een cruciaal ingrediënt voor een succesvolle samenwerking.

3 tips voor het neerzetten van gedeelde teamdoelen  

De voordelen van een gedeeld doel zijn helder, maar hoe kan je gedeelde doelen tot stand brengen en blijven inzetten als voedingsbodem voor een effectieve samenwerking? Hieronder volgen een paar tips om je op weg te helpen.

Het gevaar van teamleden te laat of zelfs pas achteraf  betrekken bij de te behalen doelen, is dat dit ten koste gaat van het gevoelde eigenaarschap en motivatie van teamleden. Juist het proces van samen onder woorden brengen en beslissen over de gedeelde doelen, versterkt de onderlinge samenwerking. Het maakt dat ieder teamlid voelt hoe hij enerzijds zelf invloed kan uitoefenen en anderzijds ruimte moet bieden aan zijn teamgenoten. Dit proces van de teamdoelen ‘eigen maken’ zorgt ervoor dat een duidelijk beeld ontstaat van waar het team naartoe gaat werken én dat de teamleden voelen hoe zij hier hun specifieke bijdrage aan kunnen leveren. De teamleden gaan inzien dat ze, zonder hun autonomie volledig kwijt te raken, samen verder komen dan alleen.

Als team ben je samen verantwoordelijk voor het succes van het team en het realiseren van de teamdoelen. Belangrijk dus om goed geïnformeerd te zijn over de voortgang hiervan. Waar is ieder teamlid mee bezig? Wat loopt goed en waar is hulp nodig? Faciliteer met elkaar dus regelmatig overlegmomenten en zet digitale tools in om informatie te delen en feedback te verzamelen.

Zorg voor inzicht in ieders unieke bijdrage aan het grote geheel. Je snor drukken is als teamlid geen optie meer, want dit is gelijk een last voor de rest. Voorkom echter te snel oordelen en vinger wijzen naar elkaar. Onderzoek juist wat maakt dat het voor een teamlid makkelijk of moeilijk is om zijn bijdrage te leveren. Teruggrijpen op de samen opgestelde gedeelde doelen helpt hierbij om te focussen op zowel de afhankelijkheid als ieders autonome bijdrage. Hiermee versterk je het gevoel van cohesie en stimuleer je teamleden om hun bijdrage te leveren. Zo zijn ze allemaal even verantwoordelijk en aanspreekbaar op het eindresultaat.

Met deze tips stimuleer je ook het collectieve leiderschap in teams. Wanneer het collectieve leiderschap groeit,  verdwijnt het eigen belang van de teamleden meer naar de achtergrond en stelt ieder teamlid het beste van zichzelf beschikbaar om het doel te realiseren. Wil je meer weten over collectief leiderschap, kijk dan ook eens ons Webinar over dit onderwerp terug.

Weten is nog geen doen

Wil je samen met je team aan de slag met het formuleren van gedeelde doelen? Wil je dit proces van doelen stellen inzetten om de samenwerking in het team te verbeteren? De teamcoaches van Loof denken graag met je mee. Neem vrijblijvend contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden

delen:

Nog meer blogs bekijken?

Loof schrijft regelmatig over teamontwikkeling. Artikelen met uitleg, inspiratie en tips over relevante thema’s. Leer meer over teamontwikkeling. Hier vind je al onze blogs over teamontwikkeling.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke maand artikelen met tips en adviezen, onze nieuwste blogs en aankondigingen voor webinars.