Deep democracy voor sterkere teams

Gebruik maken van de verschillende perspectieven in een team is belangrijk. Echt gehoord worden en echt goede gesprekken kunnen voeren. Daar helpt deep democracy bij. Loof geeft zowel workshops op dit onderwerp als uitgebreide trainingen om het zelf toe te kunnen passen.

Normaal in vergaderingen is het al lastig om iedereen op één lijn te krijgen. Voor vergaderingen waarbij de belangen groot zijn, kan het helemaal een uitdaging zijn om goed alle perspectieven te horen en mee te nemen in het besluit. Vaak wordt er uiteindelijk gestemd over het besluit, waarbij je altijd het besluit neemt waar de meerderheid voor kiest. Maar hoe zorg je dat het perspectief van de minderheid niet verloren gaat?
Deep democracy is een methodiek die zorgt voor zorgvuldige besluitvorming, waarbij de wijsheid van de minderheid meegenomen wordt in het besluit van de meerderheid. Op het moment dat perspectieven niet gehoord worden, kan sabotage gedrag ontstaan. Met deze methode krijg je inzicht in de stappen tijdens besluitvorming en hoe je sabotage gedrag herkent en zoveel mogelijk voorkomt.

Loof Breinleren
Bij de opbouw van trainingen werken we vanuit de principes van Loof Breinleren. We zorgen voor focus, herhalen de stof en zorgen dat deelnemers actief de nieuwe inzichten gaan toepassen voor optimaal breinresultaat.

Achtergrond deep democracy

In deze onderstroom van emoties, waarden en overtuigingen, zit de potentie van een groep. Maar als dit niet boven water komt dan kan dit zorgen voor onveiligheid, blokkades, ruzie en sabotage van veranderingen en besluiten. Lukt het om dit boven water te krijgen, verdiept dit de onderlinge relaties en verhoogt het de effectiviteit en inhoudelijke kwaliteit van de besluiten.

Het is democratisch omdat elke invalshoek er toe doet. De kwaliteit van besluitvorming verbeterd als zowel de meerderheids- als de minderheidsstem meegewogen en gewaardeerd wordt. Het is deep omdat het dieper graaft. Wat speelt er in de onderstroom?

harry-deep-democracy

Het gedachtegoed achter deep democracy komt uit de procesgerichte psychologie. Arnold Mindell. Deze Arnold (1940) is een Amerikaanse psychotherapeut, schrijver en de grondlegger van process oriented psychology. Hij heeft negentien boeken geschreven die in twintig talen zijn vertaald. Na zijn doctoraalstudie natuurkunde aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge (Massachusetts), zette Mindell zijn studie voort in Zürich. In Zwitserland leerde hij het werk van Carl Gustav Jung kennen. Hij verlegde het zwaartepunt van zijn studie naar de analytische psychologie en kreeg een aanstelling als Jungiaans analyticus. In 1972 promoveerde Mindell op zijn onderzoek naar synchroniciteit. Zijn belangstelling voor relaties verbreedde zich tot de studie van conflicten in grote groepen. Hij ontdekte dat de droomprocessen die hij had gevonden op individueel niveau en bij tweetallen ook behulpzaam waren bij het oplossen van problemen in groepen. In groepen wordt het proces niet alleen door individuen gedragen, maar door ‘rollen’ die bezet kunnen worden door elk individu in de groep. Uit het groepsgedrag kunnen ook ‘spookrollen’ afgeleid worden waarmee geen enkel individu zich identificeert.

Op basis van zijn inzichten is uiteindelijk Deep democracy door Myrna Lewis en haar man Greg Lewis. Zij werden gevraagd om bij een electriciteitsbedrijf in Zuid-Afrika het onderliggend wantrouwen en verwachtingen en beelden vanuit het verleden bespreekbaar te maken bij groepen die elkaar moeilijk konden vertrouwen. Zij maakten de aanpak van de Proces Oriented Psychology toegankelijk voor gebruik in organisaties.

Inmiddels zijn er verschillende mensen die hier op hun eigen wijze mee werken. Bij Loof passen we deep democracy toe om teams sterker te maken.

Nieuwsgierig naar wat Loof voor jullie kan betekenen? Vrijblijvend sparren over de mogelijkheden van teamontwikkeling door middel van een trainingstraject? Coaching of begeleiding van een team? Maak gerust een afspraak