Hoe sterk is jouw team?

Wie wil dat nu niet? Werken in een sterk team of manager zijn van een sterk team? Heb je ons webinar over sterke teams toevallig gevolgd? Dan herkende je waarschijnlijk wel elementen uit wat een team succesvol kan maken en mogelijk heb je deels nieuwe dingen gehoord. Theorie over dit onderwerp is fijn en geeft houvast, maar hoe ga je praktisch zelf aan de slag met je team. In dit artikel schijf ik daarover.

Maak de balans op

Bij Loof zeggen we dat sterke teams een balans hebben tussen enerzijds waarde toevoegen voor de organisatie en anderzijds zorg voor het team. We gebruiken onze methodiek om de dialoog op gang te brengen. Ik zal jullie meenemen in hoe je dat zelf op praktische wijze kan aanpakken.

Praktische start

Wanneer je met elkaar in één ruimte bent, schets je voor de teamleden het volgende verhaal: De ene kant van de zaal staat voor de volle focus op waarde toevoegen en geen zorg meer voor het team. De andere kant van de zaal staat voor een volledige focus op zorg voor elkaar en geen aandacht aan het toevoegen van waarde voor de organisatie. Je geeft de teamleden de volgende opdracht mee: ga staan op de lijn tussen de twee uitersten op de positie zoals jij de balans of disbalans ervaart in dit team. Er is uiteraard geen goed of fout in. Vraag nu aan enkele teamleden wat maakt dat ze op deze plek staan. Na het verhaal van een teamlid kan je vragen wie dat of iets soortgelijks herkent. Zo open je de dialoog met elkaar.

Dialoog met het team

Op het moment dat er balans is kan je vervolgens in subgroepen bespreken hoe je de balans kan versterken of wat maakt dat die balans er is en we met elkaar moeten vasthouden. Ervaren teamleden een disbalans, laat ze dan momenten opschrijven wanneer ze dit ervaren. Bespreek deze in subgroepen en kom met suggesties om een betere balans te creëren.

Hulp nodig bij het bouwen aan een Sterk Team?

Soms kan het lastig zijn dit gesprek zelf te voeren, waarschijnlijk ben je zelf ook onderdeel van het team. Een blik van buitenaf kan dan erg prettig zijn. De teamcoaches van Loof begeleiden dit goede gesprek graag. Neem gerust contact met ons op.

delen:
teamontwikkeling, teamtraining, teamcoaching

onze visie

We werken vanuit het uitgangspunt dat elk team in principe twee doelen heeft: ‘zorgen voor het team zelf én realiseren van waarde voor anderen‘. Binnen deze twee uitersten spelen allerlei zaken die een team kunnen frustreren of juist snelheid geven. Leiderschap, vertrouwen, wendbaarheid, gedeelde doelen, kwaliteiten etc. Blaadjes van eenzelfde boom.

Wil je als team van waarde zijn, dan vergt dat inzicht in de rol die je als team vervult in je organisatie. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar is het soms niet. Gedeelde doelen is zo’n blaadje dat in de lucht kan blijven hangen. Terwijl aan de andere kant ‘zorgen voor het team’ ook verbonden is met vertrouwen en accepteren van verschillen. Juist verschillen in een team maken een team sterker.