Kies een verantwoorde zaal en accommodatie

Wanneer de accommodatie door u als opdrachtgever wordt geregeld, draagt u als organisator de verantwoordelijkheid om een veilige setting te regelen. Ook dan is het van belang dat er in een zaal of accommodatie gewerkt kan worden volgens de RIVM richtlijnen. Onze ervaring leert dat dit nog niet overal vanzelfsprekend is. Wij adviseren dit vooraf goed na te vragen en bij twijfel het protocol van de locaties op te vragen. Ook bij gebruik van eigen ruimtes (incompany) moet er gewerkt kunnen worden in lijn met de richtlijnen van het RIVM. Zie ook onze handige checklist.

Mocht de accommodatie en/of zaal onverhoopt niet aan de vereisten voldoen dan kan de training of bijeenkomst geen doorgang vinden en zijn de kosten voor rekening en risico van de opdrachtgever.