Versterk je team met Management drives

Van irritatie naar waardering over de verschillen in je team

Een sterk team heeft aandacht voor de kwaliteiten én verschillen binnen het team. Een sterk team maakt optimaal gebruik van alle kwaliteiten die de individuele teamleden in huis hebben. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook verschillen. Hoe zorg je er nu voor dat je in je team deze verschillen gaat waarderen in plaats van je er aan te irriteren? Versterk je team met Management Drives. Bij Loof gebruiken we o.a. dit instrument om teams te ondersteunen.

Management Drives geeft inzicht in jezelf en het team

Management Drives is een tool dat inzicht geeft in de drijfveren van de individuele teamleden en van het team als geheel. Ieder mens heeft een aantal drijfveren. Zij geven richting aan ons gedrag, ons denken en onze manier hoe we naar de wereld kijken (waarnemen).

Sterke teams Management drives

Het traject begint bij het invullen van de vragenlijst. Hierop volgt een rapportage waarbij elk teamlid zijn/haar persoonlijke profiel ontvangt. Alleen al het bespreken van deze individuele profielen in het team is waardevol. De ervaring leert dat dit het onderlinge begrip versterkt. Je kunt de reactie van een ander beter plaatsen omdat je snapt ‘waar het vandaan komt’. Daarnaast is het mooie van Management Drives dat het de mogelijkheid biedt om al deze individuele profielen als het ware ‘bij elkaar op te tellen’. Het resultaat? Het groepsprofiel.

Dit groepsprofiel biedt onder andere inzicht in de voorkeursstijl van het team. Wat motiveert het team? Hoe krijg je de teamleden in beweging? Het profiel toont zowel de potentiële kracht van het team als ook de mogelijke valkuilen en blinde vlekken. Het geeft inzicht waar het team energie van krijgt en wat de zaken zijn waar het team op leegloopt. Waardevolle informatie om met elkaar over in gesprek te gaan. Tijdens traingingen begeleiden wij niet alleen deze gesprekken, we koppelen dit altijd aan het creëren van beweging. Waarin wil het team zich ontwikkelen? En wat moet men loslaten? We maken concrete afspraken zodat het team in de dagelijkse praktijk aan de slag kan met de gewenste verandering. 

Gehoord, gewaardeerd én betrokken teamleden door Management Drives

Wanneer het team eenmaal bekend is met de verschillende drijfveren vanuit Management Drives, zijn de toepassingsmogelijkheden legio. De drijfveren bieden een bril om als het ware naar verschillende onderwerpen binnen het team te kijken.

Neem bijvoorbeeld het teamoverleg. In hoeverre komen in dit overleg alle drijfveren aan de orde? Besteden jullie veel tijd aan brainstormen en het uitdenken van een visie? Of ben je vooral bezig met informatie uitwisselen en draagvlak zoeken? Ligt de focus op knopen doorhakken of juist op het inschatten van risico’s? Allemaal waardevol, maar is er voor elke drijfveer ook de ruimte? In de praktijk zien we vaak dat teams op een of twee drijfveren in de ‘overdrive’ gaan of dat er juist een aantal drijfveren ontbreken (blinde vlek).

Voor een teamleider kan Management Drives ook van grote toegevoegde waarde zijn. Kennis van het groepsprofiel van je team, geeft je inzicht in wat je vooral wel én niet moet doen om je team te motiveren. Beweging ontstaat wanneer je mensen aanspreekt op hun drijfveren. Essentiële informatie dus voor leidinggevenden. Tegelijkertijd kunnen de drijfveren van je team anders zijn dan die van jou. Drijfveren waar jij harder van gaat lopen, kunnen soms bij een team het tegendeel oproepen. Er kan spanning optreden tussen de drijfveren van het team en die van de leidinggevende. Zo is Management Drives ook een tool om je eigen leiderschap onder de loep te nemen en nog effectiever te maken.

delen:

Nog meer blogs bekijken?

Loof schrijft regelmatig over teamontwikkeling. Artikelen met uitleg, inspiratie en tips over relevante thema’s. Leer meer over teamontwikkeling. Hier vind je al onze blogs over teamontwikkeling.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke maand artikelen met tips en adviezen, onze nieuwste blogs en aankondigingen voor webinars.