In de praktijk: het versterkt aanbevelingsrecht

Versterkt aanbevelingsrecht. Grote kans dat jullie OR er nog nooit van gehoord heeft. Jolanda Feller, werkzaam bij PC Uitvaart én voorzitter van de OR heeft er gebruik van gemaakt en vertelt in dit interview wat je als OR kunt met het versterkt aanbevelingsrecht.

De OR waar Jolanda voorzitter van is, telt 5 leden. PC uitvaart is een organisatie in de uitvaartbranche en heeft 198 werknemers en verschillende locaties. Jolanda wilde graag meewerken aan het interview, omdat zij las dat er weinig van het versterkt aanbevelingsrecht gebruikt wordt gemaakt. En dat is eigenlijk zonde.

De ondernemingsraad van een structuuronderneming heeft sinds 1 oktober 2004 een versterkt aanbevelingsrecht over de voordracht van maximaal een derde van het aantal commissarissen (RvC). Dit staat niet in de wet op ondernemingsraden, maar in het burgerlijk wetboek (artikel 2:158 lid 6 en 2:268 lid 6 BW). Vandaar dat dit recht vaak niet bekend is bij ondernemingsraden.

Het versterkt aanbevelingsrecht staat niet in de wet op ondernemingsraden maar in het burgerlijk wetboek. Hoe zijn jullie op de hoogte gekomen van het bestaan van dit recht?
“Ik ben een Sherlock Holmes. We wisten in 2023 dat twee van de drie zetels van RvC vrij zouden komen. Toen heb ik Google gebruikt om uit te zoeken wat de mogelijkheden voor de OR zijn in de relatie tot de raad van commissarissen. Ik heb veel artikelen gelezen en websites bezocht en ben toen achter dit recht gekomen. Ik las ook dat veel ondernemingsraden er geen gebruik van maken. Na me er in verdiept te hebben, zijn we in gesprek gegaan met de RvC.”

Wat maakt dat jullie besloten hebben om van het versterkt aanbevelingsrecht gebruik te maken?
“Omdat we als ondernemingsraad betrokken willen zijn bij alle lagen van de organisatie. We hebben bedrijfsvoering en het welzijn van de organisatie hoog in het vaandel staan. Een goede relatie opbouwen met de RvC helpt daarbij en een vertegenwoordiger vanuit de OR helpt met de binding. Eén van de commissarissen die vertrok had de portefeuille HR. Wij vonden het belangrijk dat er een goede kandidaat zou zijn voor die portefeuille.”

Hoe heeft in grote lijnen het proces eruit gezien?
“Nadat we ons zelf verdiept hadden in de mogelijkheden, hebben we contact gezocht met de RvC. Deze stond open in de samenwerking met de ondernemingsraad. Toen hebben we de directie op de hoogte gebracht. De volgende stap was het aanstellen van een externe procesbegeleider. Omdat twee van de drie zetels beschikbaar kwamen, heeft de procesbegeleider ons geholpen om alle wensen te vertalen naar twee profielen. Hier hebben het stichtingsbestuur, de RvC, directie en de OR input voor geleverd. Er moest natuurlijk ook gekeken worden dat de RvC leden complementair zijn aan elkaar. Als ondernemingsraad hebben we een versterkt aanbevelingsrecht op één van de drie leden. Voor ons betekende dit op het lid met de HR portefeuille. Samen met de RvC en stichtingsbestuur heeft een afvaardiging van onze OR plaatsgenomen in de selectie en benoemingscommissie.

Wat is het resultaat van jullie inspanningen?
“De geschikte kandidaat hebben we via een werving- en selectiebureau gekregen. Uit ons eigen netwerk is wat lastig als OR. We hebben nu een goede commissaris op de portefeuille HR. Er is iemand nieuw in de RvC met een frisse blik op de organisatie. Onze kandidaat is al een keer aangesloten bij het artikel 24 overleg en er is kennis gemaakt met de hele OR. Als het nodig is weten we elkaar te vinden.”

Welke hobbels hebben jullie moeten nemen in het proces?
“Eigenlijk hebben we geen hobbels moeten nemen. Dit kwam doordat we vanaf het begin met alle partijen gezamenlijk optrokken. We waren transparant naar elkaar en er was geregeld overleg.”

Zouden jullie in de toekomst weer gebruik maken van dit recht?
“Ja, want dit proces met elkaar doorlopen zorgt dat er geen eilandjes ontstaan. Het creëert een goede samenwerking waar we met signalen naar elkaar toe kunnen komen. We hebben nu een goede verbinding en dat willen we graag houden.”

Wat zou je andere ondernemingsraden mee willen geven die van dit recht gebruik willen maken?
“Zorg voor een goede en transparante communicatie met de verschillende partijen (directie en RvC). Om het proces vlot te laten verlopen is het handig om een externe begeleider aan te wijzen. Deze kan bijvoorbeeld helpen om de verschillende verhalen (strategie, bedrijfsvoering en HR) te bundelen in een profielschets.”

Onze dank gaat uit naar Jolanda Feller die ons een kijkje heeft gegeven in hoe bij PC Uitvaart uitvoering is gegeven aan het versterkt aanbevelingsrecht.

delen:
orversterkt aanbevelingsrecht

Nog meer blogs bekijken?

Loof blogt regelmatig over medezeggenschap. Uitleg, inspiratie en handige tips op relevante thema’s. Hier vind je al onze blogs over medezeggenschap.

Erik Riet Loof training en advies

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke maand artikelen met tips en adviezen, onze nieuwste blogs, aankondigingen voor webinars of de nieuwste podcast.

Ik wil graag maandelijks inspiratie en informatie over de volgende onderwerpen: