basis training OR

Basistrainingen medezeggenschap

Start je met een nieuwe ondernemingsraad? Of wil je met de huidige OR je basiskennis opfrissen? Met de basistrainingen van Loof zorg je voor een gezonde basis voor de medezeggenschap.

De opbrengst van onze basistrainingen:

  • Kennis van het wettelijk kader (WOR)
  • Verdeling van taken en rollen in het team
  • Heldere doelen en prioriteiten

Voor OR-en die na verkiezingen starten met een nieuwe samenstelling bieden we speciale starttrainingen aan.

or-medezeggenschap-taken-van-de-or

Start trainingen nieuwe OR

Aan de start van een nieuwe zittingstermijn van de OR is het belangrijk om de neuzen dezelfde kant op te krijgen en te investeren in jullie team. In samenspraak met jullie OR ontwerpen we een een- of tweedaagse training waarbij de nieuwe OR direct een vliegende start maakt. Mogelijke onderwerpen: WOR-kennis, doelen stellen, contact met de achterban, uitwisseling met de bestuurder, teambuilding.

trainingen OR-leden

WOR trainingen

Maak kennis met de belangrijkste rechten en plichten uit de Wet op de Ondernemingsraden. Of fris je kennis op. Of zoom in op een aantal specifieke punten waar jullie tegenaan lopen en je verder in wilt ontwikkelen. Op een frisse en interactieve manier leer je de belangrijkste wettelijke spelregels van de medezeggenschap kennen. Het accent ligt daarbij niet zozeer op waar je vanuit de WOR allemaal recht op hebt, maar vooral hoe je in de praktijk strategisch omgaat met de tools die de wet je aanreikt.

OR training

Missie, visie, doelen en prioriteiten

Het hebben van een eigen visie op belangrijke vraagstukken van de organisatie is essentieel voor de OR. Als die visie wordt vertaald naar concrete doelstellingen komt er energie vrij om proactief het gesprek aan te gaan. Wat schreeuwt er bij jullie om aandacht? Hoe kan de OR daar een actieve rol in spelen? De trainers van Loof helpen jullie in kaart brengen wat jullie ambities zijn, welke doelen je wilt stellen en hoe je dit kunt vertalen naar concrete acties.

medezeggenschap teamontwikkeling OR

Verdeling van taken en rollen

Je wilt wat bereiken de komende tijd. Dat betekent dat elk OR-lid met zijn eigen specifieke rol werkt aan waar hij of zij goed in is. We zorgen voor een heldere omschrijving van alle taken en rollen in het team en een eerlijke verdeling van de werklast.

or-training-op-maat-overleg-twee-mensen

Weg van de WOR

Hoewel de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) soms het voornaamste middel lijkt om impact te hebben als OR, is het eigenlijk de informele dimensie die mogelijkheden schept om de invloed van de OR te versterken. Wij zijn ervan overtuigd dat een gelijkwaardige dialoog met de bestuurder de meest optimale uitkomsten genereert. Het maken van verbinding vanuit behoefte en verlangen van zowel OR als bestuurder is waar de synergie groeit..

Kom met ons in contact

Heb je vragen over medezeggenschap of wil je direct een passend voorstel voor jouw situatie aanvragen? Dat kan! Loof staat voor je klaar met een hulplijn die je kunt bellen voor korte, inhoudelijke vragen voor jouw OR. Wil je liever direct een voorstel ontvangen, zodat we je een advies op maat kunnen geven? Ook dat is mogelijk. Kies de optie die het beste bij jou past.