Medezeggenschap OR expertises

OR commissies
en Dagelijks Bestuur

Van ARBO tot financiën of verkiezingen. Alle thema’s voor maatwerktrainingen met commissies of dagelijks bestuur.

Meest gevraagde onderwerpen:

  • Arbo en de OR
  • De OR en pensioen
  • Achterban communicatie
  • DB Basis op orde
  • Reorganisaties
  • Adviesaanvragen
OR training medezeggenschap

arbo en de OR

Als het gaat om arbeidsomstandigheden (arbo) is er een belangrijke taak weggelegd voor de OR. Het is daarom belangrijk om als OR (of als OR-commissie) op de hoogte te zijn van alle aspecten rondom arbo. Tijdens een training kunnen we op verschillende zaken het accent leggen. Denk aan bijv. de laatste ontwikkelingen op arbo-gebied, duurzame inzetbaarheid, de RI&E, het vergroten van de invloed van de OR op het arbo-beleid of het in kaart brengen van de verschillende stakeholders binnen jullie organisatie.

training pensioen medezeggenschap

de OR en pensioen

Pensioen is voor velen een taaie en ingewikkelde materie. Tegelijk is het ook een onderwerp waar je collega’s een direct belang bij hebben. Eventuele veranderingen kunnen grote consequenties hebben. De OR heeft instemmingsrecht bij veranderingen in de pensioenregeling. Belangrijk dus om als OR op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen in het Nederlandse pensioenstelsel. De trainers van Loof begeleiden jullie hoe je als OR je rol het beste kunt vervullen.

trainingsbureau-loof-trainer-erik-riet

communicatie met de achterban

Zorg dat je goed voorbereid aanschuift aan de onderhandelingstafel. We nemen je mee in de belangrijkste principes van het onderhandelen. Je leert hoe je op een logische manier helder je argument opbouwt. Daarbij kijken we ook hoe je goed kunt blijven afstemmen op je gesprekspartners. Uiteraard nemen we veel tijd om in te zoomen op jullie praktijk.

Loof trainingen vernieuwen OR

adviesaanvragen en reorganisaties

Bij een adviesaanvraag kun je als OR geconfronteerd worden met complexe dossiers. Is er sprake van een reorganisatie dan zit je als OR vol in de spanning tussen medewerkersbelang enerzijds en organisatiebelang anderzijds. In een training staan we stil bij jullie casuïstiek. Je verdiept je kennis over adviesaanvragen zodat je op de hoogte bent van het (juridische) proces. We kijken naar vragen die je kunt stellen en hoe je als OR van toegevoegde waarde kan zijn voor medewerker én organisatie. Bij reorganisaties staan we stil bij het ontslagrecht en doe je kennis op over ‘ontslag op economische gronden’.

Kom met ons in contact

Heb je vragen over medezeggenschap of wil je direct een passend voorstel voor jouw situatie aanvragen? Dat kan! Loof staat voor je klaar met een hulplijn die je kunt bellen voor korte, inhoudelijke vragen voor jouw OR. Wil je liever direct een voorstel ontvangen, zodat we je een advies op maat kunnen geven? Ook dat is mogelijk. Kies de optie die het beste bij jou past.

online trainen met Loof

Indien wenselijk verzorgen we jullie maatwerk training online. We zetten diverse interactieve tools en werkvormen in (zowel online als offline). We zorgen voor voldoende onderbreking en ‘weg-van-het-scherm’ momenten. De ervaring leert dat op deze manier online trainen een volwaardig alternatief is voor een training op locatie. Met Loof is online trainen niet alleen efficiënt maar ook leuk en leerzaam! Lees hier meer over onze online trainingen.