Loofcast: de praktische podcast over medezeggenschap

De Loofcast is de praktische podcast over en voor medezeggenschap. In 15 minuten willen we je inspireren en praktische handvatten geven. Over alles waar je als ondernemingsraad mee te maken krijgt. Per aflevering één onderwerp zodat je in sneltreinvaart op de hoogte bent.

Op Spotify en Springcast

Onze serie podcasts is te vinden op Spotify (zoek op Loofcast) en op Springcast. Alle actuele links vind je op deze pagina.

Alle loofcast tot nu toe

Scrol voor een beschrijving van de inhoud per podcast inhoud verder naar beneden op deze pagina.

aflevering 1: rol van de OR bij een nieuwe bestuurder
aflevering 2: het initiatiefrecht
aflevering 3: geheimhouding
aflevering 4: een OR opstarten
aflevering 5: signalen vanuit de achterban
aflevering 6: de OR en arbeidsvoorwaarden
aflevering 7: het versterkt aanbevelingsrecht
aflevering 8: de ambtelijk secretaris

aflevering 1: rol van de OR bij een nieuwe bestuurder

In de eerste aflevering van onze nieuwe podcast serie vertellen we je meer over de rol die de OR kan spelen bij de aanstelling van een nieuwe bestuurder.

Ook hebben we contact met onze ‘huisadvocaat’: Derk Domela Nieuwenhuis van Bosch Advocaten. Hij legt uit wat je kunt doen als je als OR gepasseerd wordt in dit proces en hoe het zit wanneer de bestuurder wordt aangesteld door een buitenlands moederbedrijf.

Volgens de WOR dient de OR in de gelegenheid te worden gesteld om advies uit te brengen over het voorgenomen besluit tot benoeming (of ontslag) van de bestuurder. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Op basis waarvan geef je een advies? Neem je cv’s door, voer je een sollicitatiegesprek of is een andere insteek wellicht effectiever?

Beluister aflevering 1 op Spotify.

aflevering 2: het initiatiefrecht

In deze aflevering van de Loofcast bespreken Mark Zwijnenburg en Erik Riet alle ins & outs van het initiatiefrecht. Hoe werkt het in de praktijk? En wat voor onderwerpen zijn geschikt voor een initiatief vanuit de OR? Ook hebben we contact met onze ‘huisadvocaat’ Derk Domela Nieuwenhuis van Bosch Advocaten.

Het initiatiefrecht blijkt in de praktijk vaak de grote onbekende te zijn. De meeste mensen hebben wel een beeld bij het advies- en instemmingsrecht. Maar hoe ziet het nu precies met het initiatiefrecht? Het initiatiefrecht is een van de vijf basis bevoegdheden van de OR. Dit recht is breder dan dat je als OR initiatiefrijk of proactief bent. Uiteraard denk je als OR met de bestuurder mee, doe je suggesties tijdens het overleg en voorstellen ter verbetering. Maar het initiatiefrecht omvat meer. Het biedt je de mogelijkheid om als OR als het ware even op de stoel van de bestuurder te gaan zitten.

Beluister aflevering 2 op Spotify.

aflevering 3: geheimhouding

Als ondernemingsraad krijg je soms te maken met een geheimhoudingsplicht. Hoe ga je hier als OR goed mee om? In deze nieuwe aflevering van de Loofcast bespreken Mark Zwijnenburg en Erik Riet de ins & outs rondom geheimhouding. Wat zijn de randvoorwaarden om geheimhouding op te leggen? En wat kun je doen op het moment dat je het niet eens bent met de opgelegde geheimhoudingsplicht? We bespreken deze en andere vragen samen met onze ‘huisadvocaat’ Derk Domela Nieuwenhuis van Bosch Advocaten.

Beluister aflevering 3 op Spotify.

aflevering 4: een OR opstarten

Wat moet je doen als er in jouw organisatie geen OR is terwijl die er wel zou moeten zijn? Of je organisatie is hard gegroeid waardoor er nu ook een ondernemingsraad ingesteld moet worden. Welke stappen moet je dan doorlopen om een OR op te starten? Het lijkt wellicht een hele klus. In deze editie van de Loofcast nemen Mark Zwijnenburg en Erik Riet je stap voor stap mee in het proces om te komen tot een nieuwe OR.

Beluister aflevering 4 op Spotify.

aflevering 5: signalen vanuit de achterban

Hoe ga je om met signalen die je als OR-lid krijgt vanuit de achterban? Dat is het onderwerp van deze aflevering van de Loofcast. Uiteraard is het positief als collega’s de weg naar de OR weten te vinden. De vraag is echter wel steeds: is dit een onderwerp voor de OR of toch niet? En hoe maak je het onderscheid? In deze aflevering van de Loofcast bespreken Mark Zwijnenburg en Erik Riet dit onderwerp. Ook hebben we contact met Peter Geurts, werkzaam als vertrouwenspersoon en oprichter van het Nationaal Bureau Externe Vertrouwenspersonen.

Beluister aflevering 5 op Spotify.

aflevering 6: de OR en arbeidsvoorwaarden

Wat is de rol van de OR bij het onderhandelen over arbeidsvoorwaarden? En moet je dat willen? Wat zijn voor- en nadelen en mogelijke valkuilen? In deze editie van de Loofcast nemen Mark Zwijnenburg en Erik Riet je stap voor stap mee in deze vragen. We staan kort stil bij het juridische kader en bieden je een aantal praktische handvatten. Daarnaast geven we je een aantal overwegingen mee om te kunnen bepalen of je als OR überhaupt wilt gaan onderhandelen. Ook hebben we contact met onze ‘huisadvocaat’ Derk Domela Nieuwenhuis van Bosch Advocaten.

Beluister aflevering 6 op Spotify.

aflevering 7: het versterkt aanbevelingsrecht

In deze aflevering van de Loofcast hebben we het over het versterkt aanbevelingsrecht van de OR bij de benoeming van leden van de raad van commissarissen. Wat houdt dit recht in? En hoe kun je als OR hier op een goede manier gebruik van maken? Mark Zwijnenburg en Erik Riet van Loof nemen je hier stap voor stap in mee. We hebben contact met Monique Brummans van Diemen & Van Gestel. Zij vertelt meer over het wervingsproces van commissarissen. En uiteraard schakelen we weer met onze huisadvocaat Derk Domela Nieuwenhuis van Bosch Advocaten.

Beluister aflevering 7 op Spotify.

aflevering 8: de ambtelijk secretaris

In deze aflevering van de Loofcast hebben Mark Zwijnenburg en Erik Riet het over het fenomeen ‘ambtelijk secretaris’. Wat maakt zo’n secretaris ‘ambtelijk’? Heb je er recht op als OR en wat kun je verwachten van een ambtelijk secretaris? We hebben contact met Marc Habets van OAVM voor een toelichting uit de praktijk. Hij vertelt welke stappen je als OR kunt zetten om een goede ambtelijk secretaris te vinden.

Beluister op aflevering 8 op Spotify.