Kritisch kiezen

Het gezamenlijk beoordelen van mogelijkheden

Aanleiding

De OR van een gemeente in Noord-Holland wilde graag in gesprek met collega’s over een belangrijk thema: willen we een kleine, zelfstandige gemeente blijven of gaan we fuseren met een andere buurgemeente. De reden waarom de OR dit bespreekbaar wilde maken, was onder meer omdat de werkdruk hoog is en een fusie ook iets betekent voor de carrièreperspectieven van collega’s. Grofweg waren er vier opties voor deze gemeente: het houden als het is, meer gaan samenwerken met andere gemeentes op diverse (beleidsterreinen), een ambtelijke fusie (dan blijft elke gemeente zijn eigen gemeenteraad houden, alleen worden de ambtenaren van die gemeentes samengebracht in één organisatie die vanuit daar de burgers, het College van B&W en de raad bedienen) of een gehele fusie (samen één nieuwe gemeente vormen, met één gemeenteraad en één college van B&W). De OR had zelf een voorkeur voor dat laatste: zelf op zoek naar een fusiepartner totdat de rijksoverheid voor je beslist en geen halfslachtige tussenoplossingen. Ze wilden graag weten hoe de collega’s hier tegenover stonden, om vervolgens met een gedragen rapport invloed uit te oefenen bij de gemeenteraad. Overigens is de gemeentesecretaris de formele WOR-bestuurder, alleen de gemeenteraad beslist over een mogelijke fusie.

Opdracht

Omdat de OR niet gewend was dit soort bijeenkomsten te organiseren, hebben ze hun trainer bij Loof gevraagd hen hierin te ondersteunen. Met de expertise van deze trainer over hoe je dit soort bijeenkomsten vorm geeft, zijn ze samen aan de slag gegaan. De medewerkersbijeenkomst begon met een inleiding op het doel van de bijeenkomst door de voorzitter en de trainer samen. Vervolgens zijn alle aanwezigen opgedeeld in groepen en hebben zij in een kleine setting gesproken over één van de vier strategische opties zoals genoemd in de aanleiding. Onder begeleiding van een OR-lid werden per optie de voor- en nadelen in kaart gebracht. Aan het einde van de bijeenkomst werden de resultaten gepresenteerd aan de aanwezige collega’s en hebben de collega’s hun voorkeur uitgesproken voor één van de vier opties. Hierdoor kreeg de OR een duidelijk beeld over wat hun collega’s het liefst zouden willen, op basis van welke argumenten. De collega’s hebben hun lof uitgesproken naar de OR dat ze op deze manier over dit thema in gesprek konden en dat de OR een stevig gedragen geluid liet horen namens alle collega’s. Daarnaast waren er bij de herverkiezing veel nieuwe aanmeldingen voor de OR.

delen:

Nog meer blogs bekijken?

Loof blogt regelmatig over medezeggenschap. Uitleg, inspiratie en handige tips op relevante thema’s. Hier vind je al onze blogs over medezeggenschap.

Erik Riet Loof training en advies

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke maand artikelen met tips en adviezen, onze nieuwste blogs, aankondigingen voor webinars of de nieuwste podcast.

Ik wil graag maandelijks inspiratie en informatie over de volgende onderwerpen: