Iris Kroon

‘Groepen motiveren, alle OR-leden helpen hun rol te vinden, bestuurders erbij betrekken, daar ligt mijn kracht’


Als trainer voor Loof training en advies hou ik mij vooral bezig met het coachen en trainen van ondernemingsraden. In mijn trainingen leg ik de focus op een vernieuwende vorm van medezeggenschap, waarin OR-leden zichzelf als de motor achter de sociale innovatie binnen hun organisatie leren zien. Mijn streven is om OR en bestuur zich optimaal tot elkaar te laten verhouden, o.a. door bestuurders de meerwaarde van de OR in te laten zien.

Opgeleid als HR-professional, trainers- en coachingsopleiding gevolgd, gecertificeerd trainer MBTI en Management Drives en register MZ opleiders geregistreerd.

medezeggenschap | teamcoaching | duurzame inzet | MBTI | Management Drives | Deep Democracy | sociale innovatie | human resources |

Loof laat je zien dat online trainen net zo leuk en uitdagend is als voor de coronacrisis.
Medezeggenschap is niet alleen onmisbaar maar ook ontzettend leuk. Onze trainers vertellen je hoe zij je op weg helpen naar een geweldige OR.
Trainers Loof Medezeggenschap Team
Klik op de afbeelding om meer video’s te zien.

Meer informatie?

Neem voor informatie over onze trainingen en begeleiding contact op met ons bureau: 072 589 1 589 | bureau@looftrainingen.nl