Mirella van Aalst

Met meer dan 10 jaar praktijkervaring in een landelijke ondernemingsraad van een grote meubelketen sta ik nu als trainer bij Loof aan de andere kant van de groep. In al die jaren als OR-lid en OR-voorzitter heb ik veel trainingen gevolgd. Uiteraard ook van Loof! Nu zet ik deze kennis en ervaring in tijdens mijn trainingen voor ondernemingsraden en hun dagelijks bestuur. 

Voor mij is de WOR slechts een kader. Het is niet de letter van deze wet, maar de geest van deze wet die waarde toevoegt aan de medezeggenschap. Authentiek en integer in verbinding zijn. Samenwerken op basis van respect en positiviteit om de organisatie te verrijken. Dat is voor mij waar het allemaal om draait. Medezeggenschap is niet elkaar benaderen vanuit tegengestelde belangen maar juist vanuit dat wat ons verbindt en het gezamenlijke doel. 

Uit eigen ervaring weet ik dat het leren van vaardigheden natuurlijk heel praktisch toepasbaar is voor een (beginnend) OR-lid. Tegelijkertijd is het inzicht in eigen kwaliteiten en het versterken van (zelf)vertrouwen wat bij mij tot een echt steile groeicurve heeft geleidt. In mijn trainingen zorg ik ervoor dat hier aandacht en tijd voor is. 

Iedereen heeft het in zich om boven zijn/haar eigen verwachting uit te stijgen en de wereld van de medezeggenschap is hiervoor de ideale uitvalsbasis. Je persoonlijk ontwikkelen verrijkt niet alleen je werk maar gaat dieper dan dat. Ik geef dan ook ruimte aan ieders ontwikkel-verlangen en daarmee aan de ontwikkeling van het team, de medezeggenschap en de organisatie. In de trainingen bied ik je de ruimte om vertrouwen te krijgen in jouw eigen-wijsheid, zienswijze, drijfveren en kwaliteiten om zo van waarde te zijn voor het geheel. Ik nodig je uit om vanuit je eigen behoefte (met een beetje durf, lef en moed) de volgende stap te zetten in je ontwikkeling. Leren en groeien doe je namelijk op jouw manier. 

werkervaring o.a.
Sales-co worker, IKEA
Voorzitter ondernemingsraad, IKEA Nederland
Verantwoordelijk voor landelijke ondernemingsraad en de 14 onderdeelcommissies
Implementatie nieuwe structuur medezeggenschap en achterbanraadpleging
Behandelen en begeleiden grootschalige adviestrajecten ondernemingsraad
Visie, strategie, beleid en doelen bepalen ondernemingsraad
Aansturen en coachen van leden/team ondernemingsraad
Vicevoorzitter ondernemingsraad, IKEA Nederland
Assistent manager, Halfords

opleiding o.a.
Detailhandel, Da Vinci College

Meer informatie?

Neem voor informatie over onze trainingen en begeleiding contact op met ons bureau: 072 589 1 589 | bureau@looftrainingen.nl