Instemmingsrecht

Als de bestuurder plannen heeft die over wijzigingen gaan in het personeelsbeleid die niet in de CAO staan, dan valt dit onder instemmingsrecht. Dit is het zwaarste recht van de OR: als de OR niet akkoord gaat met de aanvraag, mag de bestuurder het plan niet implementeren. Ook een instemmingaanvraag moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als een adviesaanvraag. Als bestuurder en OR er samen niet uitkomen dan moeten zij langs de bedrijfscommissie van de Sociaal Economische Raad voor een bemiddelingspoging. Als deze bemiddeling niet slaagt, dan kan de bestuurder de zaak aan de kantonrechter voorleggen.

Onderwerpen die instemmingspichtig zijn (als ze niet in de CAO staan); wijziging regeling met betrekking tot:

 1. pensioenverzekering, winstdelingsregeling of een spaarregeling
 2. een werktijd- of een vakantieregeling
 3. een belonings- of een functiewaarderingssysteem
 4. arbeidsomstandigheden, ziekteverzuimbeleid en reïntegratie
 5. aanstelling- ontslag- of beloningsbeleid
 6. personeelsopleiding
 7. personeelsbeoordeling
 8. bedrijfsmaatschappelijk werk
 9. werkoverleg
 10. behandeling van klachten
 11. bescherming van persoonsgegevens
 12. voorzieningen gericht op controle van aanwezigheid, prestaties of gedrag

Vragen? Behoefte aan een training of advies? Bel ons gerust voor een kennismaking: 072 589 1 589? Of mail naar bureau@looftrainingen.nl.

Meer info: www.wetten.nl  / www.ser.nl