DB – leiden van vergaderingen

Dealen met gedoe

Als dagelijks bestuur van de ondernemingsraad heb je de verantwoordelijkheid om de vergaderingen in goede banen te leiden. En dat is niet altijd even makkelijk. Mogelijk heb je gekozen voor je rol als voorzitter of secretaris, maar vaak ook heb je jezelf opgeworpen of ben je aangesteld omdat je simpelweg de meeste ervaring hebt. Vaak is het voorzitten van vergaderingen ook niet onderdeel van je dagelijkse werkzaamheden. Uitdagingen genoeg dus. Zeker als het gaat om dealen met gedoe. Bestuurders die veel praten maar niets zeggen, OR-leden die erg uitweiden of juiste de hele tijd op hun telefoon of laptop zitten. Aan het dagelijks bestuur om dit allemaal in goede banen te leiden. Daar gaan we jullie bij helpen. 

De focus van het programma is het vaardig worden in het handelen tijdens gedoe. Dat betekent veel oefenen met concrete situaties. Een actief praktisch programma dus. Naast het voorbereide programma dagen we jullie uit om je eigen vraagstukken en voorbeelden mee te nemen. Voorbeelden uit interactie met bestuurder of tijdens overleg met de ondernemingsraad. Het programma bestaat uit drie onderdelen: 

 • Interactie met de bestuurder
  We gaan jullie bijvoorbeeld leren hoe je om gaat met een bestuurder die veel praat maar weinig zegt en eigenlijk geen antwoord geeft op jullie vragen. Maar ook hoe je dealt met een bestuurder die veel (tijds)druk oplegt. Of iets presenteert en gelijk een reactie vraagt. 
 • Interactie met de OR
  Je leert hoe je om kan gaan met opvallend gedrag. Denk aan OR-leden die andere dingen op hun laptop aan het doen zijn of continu zitten te zuchten. Maar ook hoe je ruimte geeft voor inbreng en alle leden bij een gesprek kan betrekken. En natuurlijk hoe je OR-leden die erg uitwijden, zichzelf herhalen of afwijken van het onderwerp op een fijne wijze kan afkappen om de focus te houden. 
 • Toepassing in de praktijk
  Door middel van drie supervisie momenten met de trainingsgroep zorgen we ervoor dat het geleerde ook de in praktijk wordt toegepast. Tijdens de supervisie reflecteer je op de afgelopen periode en bespreek je wat je de komende weken anders wilt gaan doen. Een stok achter de deur om het je écht eigen te maken en een waardevolle input vanuit de groep te krijgen. De supervisie is online en duurt 1,5u. Planning van data gebeurt in overleg.

Tijdens deze training werken we met een trainingsacteur. Dit geeft je de mogelijkheid om écht te oefenen met situaties uit jullie praktijk. Een trainingsacteur laat jou zien wat het effect van jouw gedrag is op de ander en geeft je mogelijkheden te experimenteren met nieuw gedrag. Soms spannend en confronterend, maar altijd leerzaam. 

 • Opbrengst van de training is:
  – je wordt vaardig in het leiden van de vergaderingen en dealen met gedoe. Zowel tijdens vergaderingen van de OR als tijdens de overlegvergadering met de bestuurder. 
  – je krijgt praktische tools aangereikt die je helpen om te gaan met discussies, betrekken van alle OR-leden en ruimte geven voor emoties. 
  – je leert van en met andere DB-leden. 
  – je krijgt alle ruimte om te oefenen en te werken aan jouw persoonlijke leerdoelen. 

Opgebouwd volgens de principes van Loof Breinleren
Bij de opbouw van deze training werken we vanuit de principes van Loof Breinleren. We zorgen voor focus, herhalen de stof en zorgen dat je actief de nieuwe inzichten gaat toepassen voor optimaal breinresultaat.

Is deze training iets voor jou?
Deze training is geschikt voor voorzitters en secretarissen die al enige ervaring hebben. Ben je nieuw in je rol? Kijk dan naar onze training voor startende DB-leden. Klik dan hier.

Tijdsduur
De training bestaat uit twee dagdelen en 3 supervisie momenten.

Investering per deelnemer 
Op locatie € 775,-  
De prijs is inclusief oefenen met trainingsacteur, online supervisie momenten, hand-out en het verblijfsarrangement.

medezeggenschapondernemingsraadparticipatietraining secretaristraining voorzittervernieuwende medezeggenschap

Inschrijven

29 augustus 2024
omgeving Utrecht
Geen plekken beschikbaar
28 november 2024
omgeving Utrecht
Inschrijven

Meer weten?

Neem voor informatie over onze individuele trainingen medezeggenschap contact op met ons bureau: 072 589 1 589 | bureau@looftrainingen.nl